Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Κείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Διάστημα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Στοίχιση κειμένου

Ορίστε τις επιλογές στοίχισης για την τρέχουσα παράγραφο κειμένου στον περιέκτη της.

Κλωνοποίηση μορφοποίησης

Επιλέξτε πρώτα κείμενο ή ένα αντικείμενο, και πατήστε το εικονίδιο. Μετά κάντε κλικ πάνω στο αντικείμενο ή σύρετε το για να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Άμεση μορφοποίηση χαρακτήρων χρωμοδεικτών (Spotlight )

Χρωμοδείκτες άμεσης μορφοποίηση χαρακτήρων που εφαρμόζεται στο κείμενο.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί τη μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως εσοχές και στοίχιση.

Κατάλογοι

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές για δημιουργία και εργασία σε καταλόγους.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Θέματα

Η ομαδοποίηση των ρυθμίσεων χρώματος, γραμματοσειράς και μορφής είναι δυνατή με την έννοια του Θέματος.

Τεχνοτροπία σελίδας

Καθορίστε τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης και τη διάταξη για την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας, συμπεριλαμβάνοντας περιθώρια, κεφαλίδες και υποσέλιδα καθώς και το παρασκήνιο σελίδας.

Σελίδα τίτλου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να σχεδιάσετε μια σελίδα τίτλου.

Σχόλια

Όταν υπάρχουν σχόλια, εμφανίζεται ο διάλογος χαρακτήρων. Εφαρμόζονται αλλαγές σε γραμματοσειρές και μορφοποίηση γραμματοσειρών σε όλα τα σχόλια.

Ασιατικός φωνητικός οδηγός

Σας επιτρέπει να προσθέτετε σχόλια δίπλα στους ασιατικούς χαρακτήρες για να χρησιμοποιούνται ως οδηγοί προφοράς.

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Υδατογράφημα

Εισάγει κείμενο υδατογραφήματος στο παρασκήνιο τεχνοτροπίας της τρέχουσας σελίδας.

Ενότητες

Αλλάζει τις ιδιότητες των ενοτήτων που ορίζονται στο έγγραφό σας.

Εικόνα

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές για χειρισμό εικόνων.

Πλαίσιο κειμένου και σχήμα

Ανοίγει ένα υπομενού για επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου ή σχήματος.

Πλαίσιο και αντικείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού για σύνδεση και αποσύνδεση πλαισίων και επεξεργασία ιδιοτήτων ενός επιλεγμένου πλαισίου.

Όνομα

Αναθέτει ένα όνομα στο επιλεγμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα από την Περιήγηση.

Εναλλακτικό κείμενο

Εκχωρεί ένα κείμενο και ένα εναλλακτικό κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αυτά τα κείμενα είναι διαθέσιμα ως εναλλακτικές ετικέτες στο έγγραφό σας για χρήση από εργαλεία προσβασιμότητας. Διατίθενται επίσης ως ετικέτες για εικόνες κατά την εξαγωγή του εγγράφου.

Αγκύρωση

Εμφανίζει επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Τακτοποίηση

Αλλάζει τη σειρά στοίβαξης των επιλεγμένων αντικειμένων.

Περιστροφή ή αναστροφή

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε ένα επιλεγμένο σχήμα ή εικόνα. Τα πλαίσια κειμένου μπορούν μόνο να περιστραφούν.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!