Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Κείμενο

Ανοίγει υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Απόσταση

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Στοίχιση κειμένου

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να στοιχίσετε κείμενο και αντικείμενα.

Κλωνοποίηση μορφοποίησης

Επιλέξτε πρώτα κείμενο ή ένα αντικείμενο, και πατήστε το εικονίδιο. Μετά κάντε κλικ πάνω στο αντικείμενο ή σύρετε το για να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.

Καθαρισμός άμεσης μορφοποίησης

Αφαιρεί την άμεση μορφοποίηση από την επιλογή.

Χαρακτήρας

Αλλάζει την γραμματοσειρά και τη μορφοποίηση γραμματοσειράς για τους επιλεγμένους χαρακτήρες.

Παράγραφος

Τροποποιεί την μορφή της τρέχουσας παραγράφου, όπως τις εσοχές και την στοίχιση.

Κατάλογοι

Ανοίγει ένα υπομενού, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφοποίηση παραγράφων καταλόγου.

Κουκκίδες και αρίθμηση

Προσθέτει αρίθμηση ή κουκκίδες στην τρέχουσα παράγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδων.

Τεχνοτροπία σελίδας

Καθορίστε τις τεχνοτροπίες μορφοποίησης και τη διάταξη για την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας, συμπεριλαμβάνοντας περιθώρια, κεφαλίδες και υποσέλιδα καθώς και το παρασκήνιο σελίδας.

Σελίδα τίτλου

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να σχεδιάσετε σελίδα τίτλου

Σχόλια

Όταν υπάρχουν σχόλια, εμφανίζεται ο διάλογος χαρακτήρων. Εφαρμόζονται αλλαγές σε γραμματοσειρές και μορφοποίηση γραμματοσειρών σε όλα τα σχόλια.

Ασιατικός φωνητικός οδηγός

Σας επιτρέπει να προσθέτετε σχόλια δίπλα στους ασιατικούς χαρακτήρες για να χρησιμοποιούνται ως οδηγοί προφοράς.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Στήλες

Καθορίζει τον αριθμό στηλών και τη διάταξη στηλών για μια τεχνοτροπία σελίδας, πλαισίου, ή ενότητας.

Υδατογράφημα

Εισάγει κείμενο υδατογραφήματος στο παρασκήνιο τεχνοτροπίας της τρέχουσας σελίδας.

Ενότητες

Αλλάζει τις ιδιότητες των καθορισμένων ενοτήτων στο έγγραφό σας. Για να εισάγετε μια ενότητα, επιλέξτε το κείμενο ή πατήστε στο έγγραφό σας και μετά επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

Εικόνα

Μορφοποιεί το μέγεθος, την θέση και άλλες ιδιότητες της επιλεγμένης εικόνας.

Πλαίσιο κειμένου και σχήμα

Ανοίγει ένα υπομενού για επεξεργασία των ιδιοτήτων του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου ή σχήματος.

Πλαίσιο και αντικείμενο

Ανοίγει ένα υπομενού για σύνδεση και αποσύνδεση πλαισίων και επεξεργασία ιδιοτήτων ενός επιλεγμένου πλαισίου.

Όνομα

Αναθέτει ένα όνομα στο επιλεγμένο αντικείμενο, έτσι ώστε να μπορεί να βρεθεί γρήγορα από την Περιήγηση.

Περιγραφή

Αναθέτει έναν τίτλο και μία περιγραφή στο επιλεγμένο αντικείμενο. Αυτά είναι προσβάσιμα για τα εργαλεία προσβασιμότητας και ως εναλλακτικές ετικέτες όταν εξάγετε το έγγραφο.

Αγκύρωση

Ορίζει τις επιλογές αγκύρωσης για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Αναδίπλωση

Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο θα αναδιπλώνεται το κείμενο γύρω από ένα αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το διάστιχο μεταξύ του κειμένου και του αντικειμένου.

Τακτοποίηση

Αλλάζει τη σειρά στοίβαξης των επιλεγμένων αντικειμένων.

Περιστροφή ή αναστροφή

Ανοίγει ένα υπομενού, όπου μπορείτε να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε ένα επιλεγμένο σχήμα ή εικόνα. Τα πλαίσια κειμένου μπορούν μόνο να περιστραφούν.

Ομάδα

Οι ομαδοποιήσεις διατηρούν μαζί τα επιλεγμένα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορούν να μεταφερθούν ή να μορφοποιηθούν σαν ένα αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!