Εισαγωγή

Το μενού Εισαγωγή περιέχει εντολές για την εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφό σας. Αυτό περιλαμβάνει εικόνες, μέσα, γραφήματα, αντικείμενα από άλλες εφαρμογές, υπερσυνδέσμους, σχόλια, σύμβολα, υποσημειώσεις και ενότητες.

Αλλαγή σελίδας

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα και τοποθετεί τον δρομέα στην αρχή της επόμενης σελίδας.

Περισσότερες αλλαγές

Υπομενού με πρόσθετη γραμμή, στήλη και αλλαγές σελίδας

Εικόνα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Γράφημα

Εισάγει ένα γράφημα που βασίζεται σε δεδομένα από ένα εύρος κελιών ή πίνακα, ή με προεπιλεγμένα δεδομένα.

Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων τύπων, κωδικών QR και αντικειμένων OLE.

Σχήμα

Αυτό το υπομενού περιέχει κοινά σχήματα όπως, γραμμή, κύκλος, τρίγωνο και τετράγωνο, ή ένα σχήμα συμβόλου όπως χαμογελαστό πρόσωπο, καρδιά και άνθος που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Ενότητα

Εισάγει μια ενότητα κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου και μετά να επιλέξετε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να εισάγετε κομμάτια κειμένου από άλλα έγγραφα, για να εφαρμοστούν προσαρμοσμένες διατάξεις στηλών ή για να προστατέψετε ή να κρύψετε κομμάτια κειμένου εάν ισχύει μια συνθήκη.

Κείμενο από αρχείο

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Πλαίσιο κειμένου

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου όπου σύρετε στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε οπουδήποτε στο έγγραφο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας. Περιστρέψτε το πλαίσιο κειμένου για να λάβετε περιστρεφόμενο κείμενο.

Σχόλιο

Εισάγει σχόλιο γύρω από επιλεγμένο κείμενο, διαφάνεια παρουσίασης, σελίδα σχεδίασης ή στην τρέχουσα θέση δρομέα υπολογιστικού φύλλου.

Εισαγωγή πλαισίου

Αυτό το μενού περιέχει και διαδραστικά και μη διαδραστικά μέσα εισαγωγής πλαισίου.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Υπόμνημα

Προσθέτει ένα αριθμημένο υπόμνημα σε μια επιλεγμένη εικόνα, πίνακα, διάγραμμα, πλαίσιο, ή σχήμα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στο υπόμνημα.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Σελιδοδείκτης

Εισάγει έναν σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Navigator για να μεταβείτε γρήγορα στην επισημασμένη τοποθεσία αργότερα. Σε ένα έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε αγκυρώσεις στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε από έναν υπερσύνδεσμο.

Παραπομπή

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να εισάγετε τις παραπομπές ή τα πεδία παραπομπής σε ένα ενεργό έγγραφο. Οι παραπομπές είναι αναφερόμενα πεδία μέσα στο ίδιο έγγραφο ή μέσα σε υποέγγραφα ενός κυρίου εγγράφου.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για την εισαγωγή ειδικών σημαδιών μορφοποίησης, όπως διάστημα χωρίς κενό, προαιρετική παύλα και διάστημα μηδενικού πλάτους.

Οριζόντια γραμμή

Εισάγει μια οριζόντια γραμμή στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Υποσημείωση και σημείωση τέλους

Το μενού περιέχει εντολές για να εισάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους με ή χωρίς πρόσθετη αλληλεπίδραση του χρήστη.

Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο

Ανοίγει ένα μενού για την εισαγωγή μιας καταχώρισης ευρετηρίου ή βιβλιογραφίας, καθώς και για την εισαγωγή πίνακα περιεχομένων, ευρετηρίου και/ή βιβλιογραφίας.

Οδηγός αριθμού σελίδων

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο της τρέχουσας τεχνοτροπίας σελίδας.

Πεδίο

Το υπομενού εμφανίζει τους πιο συνηθισμένους τύπους πεδίου που μπορούν να εισαχθούν σε ένα έγγραφο στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε Περισσότερα πεδία.

Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει εντολές προσθήκης και αφαίρεσης κεφαλίδων και υποσέλιδων σελίδας.

Φάκελος επιστολής

Δημιουργεί έναν φάκελο επιστολής. Στις τρεις σελίδες καρτέλας, μπορείτε να ορίσετε τον παραλήπτη και τον αποστολέα, τη θέση και τη μορφή και για τις δυο διευθύνσεις, το μέγεθος του φακέλου και τον προσανατολισμό του φακέλου.

Γραμμή υπογραφής

Εισάγει πλαίσιο γραφικού που αντιπροσωπεύει γραμμή υπογραφής του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!