Εισαγωγή

Το μενού εισαγωγής περιέχει εντολές για εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφό σας. Αυτό περιλαμβάνει εικόνες, μέσα, διαγράμματα, αντικείμενα από άλλες εφαρμογές, υπερσυνδέσμους, σχόλια, σύμβολα, υποσημειώσεις και ενότητες.

Αλλαγή σελίδας

Εισάγει μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα και τοποθετεί τον δρομέα στην αρχή της επόμενης σελίδας.

Περισσότερες αλλαγές

Υπομενού με πρόσθετη γραμμή, στήλη και αλλαγές σελίδας

Εικόνα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Διάγραμμα

Εισάγει ένα διάγραμμα με βάση τα δεδομένα από ένα περιοχή κελιών ή πίνακα ή με προεπιλεγμένα δεδομένα.

Πολυμέσα

Αυτό το υπομενού εμφανίζει διάφορες πηγές από τις οποίες μπορεί να εισαχθεί εικόνα, ήχος ή βίντεο.

Αντικείμενο OLE

Εισάγει ένα ενσωματωμένο ή συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφό σας, συμπεριλαμβανομένων τύπων, κωδικών QR και αντικειμένων OLE.

Σχήμα

Αυτό το υπομενού περιέχει κοινά σχήματα όπως, γραμμή, κύκλος, τρίγωνο και τετράγωνο, ή ένα σχήμα συμβόλου όπως χαμογελαστό πρόσωπο, καρδιά και άνθος που μπορούν να εισαχθούν στο έγγραφο.

Ενότητα

Εισάγει μια ενότητα κειμένου στη θέση του δρομέα στο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου και μετά να επιλέξετε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να εισάγετε κομμάτια κειμένου από άλλα έγγραφα, για να εφαρμοστούν προσαρμοσμένες διατάξεις στηλών ή για να προστατέψετε ή να κρύψετε κομμάτια κειμένου εάν ισχύει μια συνθήκη.

Κείμενο από αρχείο

Εισάγει τα περιεχόμενα ενός άλλου εγγράφου στο τρέχον έγγραφο στη θέση του δρομέα.

Πλαίσιο κειμένου

Σχεδιάζει ένα πλαίσιο κειμένου με οριζόντια κατεύθυνση κειμένου στο τρέχον έγγραφο. Σύρετε ένα πλαίσιο κειμένου στο μέγεθος που θέλετε οπουδήποτε στο έγγραφο και έπειτα πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο σας. Περιστρέψτε το πλαίσιο κειμένου για να περιστραφεί το κείμενο.

Σχόλιο

Εισάγει σχόλιο γύρω από επιλεγμένο κείμενο, διαφάνεια παρουσίασης, σελίδα σχεδίασης ή στην τρέχουσα θέση δρομέα υπολογιστικού φύλλου.

Πλαίσιο

Αυτό το μενού περιέχει και διαδραστικά και μη διαδραστικά μέσα εισαγωγής πλαισίου.

FontWork

Ανοίγει τον διάλογο Fontwork από τον οποίον μπορείτε να εισάγεται κείμενο με τεχνοτροπία που δεν είναι δυνατό μέσω της τυπικής μορφοποίησης γραμματοσειράς στο έγγραφό σας.

Υπόμνημα

Προσθέτει ένα αριθμημένο υπόμνημα σε μια επιλεγμένη εικόνα, πίνακα, διάγραμμα, πλαίσιο, ή σχήμα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στο υπόμνημα.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Σελιδοδείκτης

Εισάγει σελιδοδείκτη στη θέση του δρομέα. Έπειτα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Πλοηγητή για γρήγορη μετάβαση στη σημειωμένη θέση, αργότερα. Σε έγγραφο HTML, οι σελιδοδείκτες μετατρέπονται σε άγκυρες όπου μπορείτε να μεταβείτε από υπερσύνδεσμο.

Παραπομπή

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να εισάγετε τις παραπομπές ή τα πεδία παραπομπής σε ένα ενεργό έγγραφο. Οι παραπομπές είναι αναφερόμενα πεδία μέσα στο ίδιο έγγραφο ή μέσα σε υποέγγραφα ενός κυρίου εγγράφου.

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Σημάδι μορφοποίησης

Ανοίγει ένα υπομενού για να εισάγει ειδικά σημάδια μορφοποίησης όπως διάστημα χωρίς διακοπή, ήπιο ενωτικό και προαιρετική αλλαγή.

Οριζόντια γραμμή

Εισάγει μια οριζόντια γραμμή στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

Υποσημείωση και σημείωση τέλους

Το μενού περιέχει εντολές για να εισάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους με ή χωρίς πρόσθετη αλληλεπίδραση του χρήστη.

Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο

Ανοίγει ένα μενού για την εισαγωγή μιας καταχώρισης ευρετηρίου ή βιβλιογραφίας, καθώς και για την εισαγωγή πίνακα περιεχομένων, ευρετηρίου και/ή βιβλιογραφίας.

Αριθμός σελίδας

Εισάγει τον τρέχοντα αριθμό σελίδας ως πεδίο στη θέση του δρομέα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η χρήση της τεχνοτροπίας χαρακτήρα για τον Αριθμό της σελίδας.

Πεδίο

Το υπομενού εμφανίζει τους πιο συνηθισμένους τύπους πεδίου που μπορούν να εισαχθούν σε ένα έγγραφο στην τρέχουσα θέση του δρομέα. Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα πεδία, επιλέξτε Περισσότερα πεδία.

Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Αυτό το υπομενού περιλαμβάνει εντολές προσθήκης και αφαίρεσης κεφαλίδων και υποσέλιδων σελίδας.

Φάκελος επιστολής

Δημιουργεί έναν φάκελο επιστολής. Στις τρεις σελίδες καρτέλας, μπορείτε να ορίσετε τον παραλήπτη και τον αποστολέα, τη θέση και τη μορφή και για τις δυο διευθύνσεις, το μέγεθος του φακέλου και τον προσανατολισμό του φακέλου.

Γραμμή υπογραφής

Εισάγει πλαίσιο γραφικού που αντιπροσωπεύει γραμμή υπογραφής του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!