Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Κανονική διάταξη

Εμφανίζει πώς θα φαίνεται το έγγραφο όταν το εκτυπώνετε.

Διάταξη ιστού

Εμφανίζει το έγγραφο όπως θα φαίνεται στον περιηγητή ιστού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε έγγραφα HTML.

Διεπαφή χρήστη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε την προτιμώμενη διεπαφή χρήστη για να σας επιτρέψει να επιλέξετε τη διάταξη διεπαφής χρήστη για το LibreOffice.

Κώδικας HTML

Εμφανίζει το πηγαίο κείμενο του τρέχοντος εγγράφου HTML. Αυτή η προβολή είναι διαθέσιμη, όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο HTML, ή κατά το άνοιγμα ενός υπάρχοντος εγγράφου.

Εργαλειοθήκες

Ανοίγει ένα υπομενού για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τις γραμμές εργαλείων. Μια γραμμή εργαλείων περιέχει εικονίδια και επιλογές που σας επιτρέπουν να έχετε άμεση πρόσβαση στις εντολές του LibreOffice.

Γραμμή κατάστασης

Εμφανίζει ή κρύβει τη γραμμή Κατάσταση στο κάτω άκρο του παραθύρου.

Χάρακες

Περιέχει ένα υπομενού για εμφάνιση ή απόκρυψη των οριζόντιων και καθέτων χαράκων.

Γραμμές κύλισης

Εμφάνιση ή απόκρυψη των οριζόντιων και κάθετων γραμμών κύλισης που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της περιοχής προβολής ενός εγγράφου που δεν χωράει στο παράθυρο.

Πλέγμα και βοηθητικές γραμμές

Εναλλάξτε την ορατότητα των σημείων πλέγματος και των γραμμών των οδηγών για να βοηθήσετε την κίνηση του αντικειμένου και την ακριβή θέση στην τρέχουσα σελίδα.

Σημάδια μορφοποίησης

Εμφανίζει μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες στο κείμενό σας, όπως σημάδια παραγράφων, αλλαγές γραμμής, όρια στηλοθετών και διαστήματα.

Όρια κειμένου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα όρια της εκτυπώσιμης περιοχής μιας σελίδας. Οι γραμμές των ορίων δεν εκτυπώνονται.

Όρια πίνακα

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τα όρια των κελιών πίνακα που δεν έχουν καθορισμένα όρια. Τα όρια είναι ορατά μόνο στην οθόνη και δεν εκτυπώνονται.

Εικόνες και γραφήματα

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραφικών αντικειμένων όπως εικόνες και γραφήματα σε ένα έγγραφο.

Εμφάνιση κενού διαστήματος

Εμφανίζει το έγγραφο με το επάνω και το κάτω περιθώριο, την κεφαλίδα και το υποσέλιδο και ένα κενό μεταξύ των σελίδων. Αποεπιλέξτε για σύμπτυξη όλων των στοιχείων που αναφέρονται και εμφάνιση του εγγράφου σε συνεχόμενη ροή σελίδας. Η απόκρυψη κενού διαστήματος είναι δυνατή μόνο σε προβολή μίας σελίδας.

Εμφάνιση αλλαγών παρακολούθησης

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις καταγεγραμμένες αλλαγές.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σχολίων και των απαντήσεων σε αυτά ενός εγγράφου.

Επιλυμένα σχόλια

Εμφάνιση ή απόκρυψη επιλυμένων σχολίων.

Σκιάσεις πεδίου

Εμφανίζει ή αποκρύπτει τις σκιάσεις γύρω από τα πεδία στο έγγραφό σας, όπως τα μη χωριζόμενα διαστήματα, τα ήπια ενωτικά, τα ευρετήρια και οι υποσημειώσεις.

Ονόματα πεδίων

Εναλλάσσει μεταξύ της εμφάνισης πεδίων ως ονομάτων πεδίων ή τιμών πεδίων. Όταν είναι ενεργό εμφανίζονται τα ονόματα πεδίων και όταν είναι ανενεργό εμφανίζονται οι τιμές πεδίων. Μερικά περιεχόμενα πεδίων δεν μπορούν να εμφανιστούν.

Πεδίο κρυφών παραγράφων

Εμφανίζει ή κρύβει τις κρυφές παραγράφους. Αυτή η επιλογή επηρεάζει μόνο την εμφάνιση των κρυφών παραγράφων στην οθόνη και όχι στην εκτύπωση των κρυφών παραγράφων.

Πλευρική στήλη

Η πλευρική στήλη είναι ένα κατακόρυφο γραφικό περιβάλλον χρήστη που παρέχει κυρίως ιδιότητες συμφραζομένων, διαχείριση τεχνοτροπιών, πλοήγηση εγγράφων, συλλογή πολυμέσων και περισσότερες δυνατότητες.

Διαχείριση τεχνοτροπιών

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο της πλευρικής στήλης Τεχνοτροπίες για να εφαρμόσετε, να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αφαιρέσετε τεχνοτροπίες μορφοποίησης. Διπλοπατήστε σε μία καταχώριση για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία.

Συλλογή

Ανοίγει την προσάρτηση Συλλογή της πλευρικής γραμμής, όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα για εισαγωγή στο έγγραφό σας.

Πλοηγητής

Εμφανίζει ή αποκρύπτει το παράθυρο του Πλοηγητή (Navigator), όπου μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε διάφορα μέρη του εγγράφου σας.

Προελεύσεις δεδομένων

Εμφανίζει τις βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρισμένες στο LibreOffice και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τα περιεχόμενα των βάσεων δεδομένων.

Πλήρης οθόνη

Εμφανίζει ή κρύβει τα μενού και τις γραμμές εργαλείων στο Writer ή Calc. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε το πλήκτρο Πλήρης οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εστίαση

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εστίαση και προβολή διάταξης για να σας επιτρέψει να ορίσετε τον συντελεστή εστίασης για την εμφάνιση του τρέχοντος εγγράφου .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!