Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Επανάληψη

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή. Αυτή είναι διαθέσιμη στο Writer και στο Calc.

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Επικόλληση ειδικού μενού

Εισάγει τα περιεχόμενα του προχείρου στο τρέχον αρχείο σε μορφή που μπορείτε να καθορίσετε.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε τη λειτουργία επιλογής από το υπομενού: τυπική λειτουργία επιλογής ή λειτουργία επιλογής αποκλεισμού.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν δρομέα επιλογής σε ένα έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση.

Εύρεση

Εναλλάσσει την ορατότητα της γραμμής εργαλείωνΕύρεση για αναζήτηση του κειμένου ή περιήγηση ενός εγγράφου ανά στοιχείο.

Εύρεση & αντικατάσταση

Βρίσκει ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Μετάβαση στη σελίδα

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για να εισαγάγετε τον αριθμό της σελίδας που πρέπει να εμφανίζεται.

Παρακολούθηση αλλαγών

Εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο αρχείο σας.

Μενού σχολίων

Εμφανίζει ένα υπομενού που παρέχει επιλογές για απάντηση σε σχόλια άλλων χρηστών, επίλυση και διαγραφή σχολίων.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε υπερσυνδέσμους.

Αναφορά

Ένα υπομενού που προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας υποσημειώσεων, σημειώσεων τέλους, καταχωρήσεων ευρετηρίου και εγγραφών βιβλιογραφίας.

Πεδία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός πεδίου. Πατήστε μπροστά σε ένα πεδίο και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή. Στον διάλογο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο πεδίο.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να σπάσετε κάθε σύνδεσμο προς εξωτερικά αρχεία στο τρέχον έγγραφο. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου στην πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση του συνδεδεμένου εξωτερικού αρχείου. Αυτή η εντολή δεν ισχύει για υπερσυνδέσμους και δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλα αρχεία.

Αντικείμενο OLE

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε από το υπομενού Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE.

Ανταλλαγή βάσης δεδομένων

Αλλάξτε τις προελεύσεις δεδομένων για το τρέχον έγγραφο. Για να εμφανίσετε σωστά τα περιεχόμενα των εισηγμένων πεδίων, η βάση δεδομένων αντικατάστασης πρέπει να περιέχει ταυτόσημα ονόματα πεδίων.

Κατάσταση άμεσου δρομέα

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον άμεσο δρομέα. Μπορείτε να πατήσετε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος οποιασδήποτε πιθανής γραμμής κειμένου σε μια σελίδα και μετά να αρχίσετε να πληκτρολογείτε.

Κατάσταση επεξεργασίας

Σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε ένα έγγραφο ή έναν πίνακα βάσης δεδομένων μόνο για ανάγνωση. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Κατάσταση επεξεργασίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!