Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Αναίρεση

Αντιστρέφει την τελευταία εντολή ή την τελευταία καταχώριση που πληκτρολογήσατε. Για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος στο εικονίδιο Αναίρεση στην βασική γραμμή εργαλείων.

Ακύρωση αναίρεσης

Αντιστρέφει την ενέργεια της τελευταίας εντολής Αναίρεσης. Για να επιλέξετε το βήμα Αναίρεση που θέλετε να αντιστρέψετε, πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ακύρωση αναίρεσης στη βασική γραμμή.

Επανάληψη

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή. Αυτή είναι διαθέσιμη στο Writer και στο Calc.

Αποκοπή

Αφαιρεί και αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Αντιγραφή

Αντιγράφει την επιλογή στο πρόχειρο.

Επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του πρόχειρου στην τοποθεσία του δρομέα και αντικαθιστά οποιοδήποτε επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενα.

Ειδική επικόλληση

Εισάγει τα περιεχόμενα του προχείρου στο τρέχον αρχείο σε μορφή που μπορείτε να καθορίσετε.

Επιλογή όλων

Επιλέγει όλο το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου, πλαισίου, ή αντικειμένου κειμένου.

Λειτουργία επιλογής

Επιλέξτε τη λειτουργία επιλογής από το υπομενού: κανονική λειτουργία επιλογής, ή λειτουργία επιλογής ομάδων.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν δρομέα επιλογής σε έγγραφο κειμένου μόνο για ανάγνωση ή στη Βοήθεια. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή κειμένου ή ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εγγράφου μόνο για ανάγνωση και επιλέξτε Επιλογή κειμένου. Ο δρομέας επιλογής δεν αναβοσβήνει.

Εύρεση

Εναλλάσσει την ορατότητα της γραμμής εργαλείωνΕύρεση για αναζήτηση του κειμένου ή περιήγηση ενός εγγράφου ανά στοιχείο.

Εύρεση & αντικατάσταση

Βρίσκει ή αντικαθιστά κείμενο ή μορφές στο τρέχον έγγραφο.

Μετάβαση στη σελίδα

Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου για να εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που πρέπει να εμφανιστεί. (+G)

Παρακολούθηση αλλαγών

Εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες για την παρακολούθηση των αλλαγών στο αρχείο σας.

Σχόλιο

Εμφανίζει το υπομενού που δίνει επιλογές για απάντηση, επίλυση και διαγραφή σχολίων.

Αναφορά

Ένα υπομενού που προσφέρει δυνατότητες επεξεργασίας υποσημειώσεων, σημειώσεων τέλους, καταχωρίσεων ευρετηρίου και βιβλιογραφικών καταχωρίσεων.

Υπερσύνδεση

Ανοίγει έναν διάλογο που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε υπερσυνδέσμους.

Πεδία

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός πεδίου. Πατήστε μπροστά σε ένα πεδίο και μετά επιλέξτε αυτήν την εντολή. Στον διάλογο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βελών για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο πεδίο.

Σύνδεσμοι με εξωτερικά αρχεία

Μπορείτε να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε κάθε σύνδεσμο σε εξωτερικά αρχεία στο τρέχον έγγραφο. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το περιεχόμενο του τρέχοντος αρχείου στην πιο πρόσφατα αποθηκευμένη έκδοση του συνδεμένου εξωτερικού αρχείου. Αυτή η εντολή δεν εφαρμόζεται σε υπερσυνδέσμους και δεν είναι διαθέσιμη εάν το τρέχον έγγραφο δεν περιέχει συνδέσμους σε άλλα αρχεία.

Αντικείμενο

Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο αντικείμενο OLE που εισαγάγατε από το υπομενού Εισαγωγή - Αντικείμενο OLE.

Ανταλλαγή βάσης δεδομένων

Αλλάξτε τις προελεύσεις δεδομένων για το τρέχον έγγραφο. Για να εμφανίσετε σωστά τα περιεχόμενα των εισηγμένων πεδίων, η βάση δεδομένων αντικατάστασης πρέπει να περιέχει ταυτόσημα ονόματα πεδίων.

Κατάσταση άμεσου δρομέα

Επιτρέπει στον χρήστη να πατά στην αρχή, τη μέση, ή το τέλος οποιασδήποτε γραμμής πιθανού κειμένου σε μια σελίδα και έπειτα να ξεκινά την πληκτρολόγηση.

Κατάσταση επεξεργασίας

Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο Κατάσταση επεξεργασίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης επεξεργασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!