Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, ανοίξετε ένα νέο έγγραφο, ή να κλείσετε την εφαρμογή.

Δημιουργία

Δημιουργεί ένα νέο έγγραφο LibreOffice.

Άνοιγμα

Ανοίγει τοπικό ή απομακρυσμένο αρχείο, ή εισάγει ένα.

Άνοιγμα απομακρυσμένου

Ανοίγει έγγραφο που βρίσκεται σε υπηρεσία απομακρυσμένου αρχείου.

Πρόσφατα έγγραφα

Εμφανίζει τα προσφάτως ανοιγμένα αρχεία. Για να ανοίξετε ένα αρχείο από τον κατάλογο, επιλέξτε το όνομά του.

Κλείσιμο

Κλείνει το τρέχον έγγραφο χωρίς έξοδο από το πρόγραμμα.

Οδηγοί

Σας καθοδηγεί κατά τη δημιουργία επαγγελματικών και προσωπικών επιστολών, fax, προγραμμάτων εργασίας, παρουσιάσεων.

Πρότυπα

Σας επιτρέπει να οργανώνετε και να επεξεργάζεστε τα πρότυπα σας και να αποθηκεύετε το τρέχον αρχείο ως πρότυπο.

Επαναφόρτωση

Αντικαθιστά το τρέχον έγγραφο με την τελευταία αποθηκευμένη έκδοσή του.

Εκδόσεις

Αποθηκεύει και διαχειρίζεται πολλαπλές εκδόσεις του τρέχοντος εγγράφου στο ίδιο αρχείο. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε, να διαγράψετε και να συγκρίνετε προηγούμενες εκδόσεις.

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο.

Αποθήκευση απομακρυσμένου...

Αποθηκεύει έγγραφο που βρίσκεται σε υπηρεσία απομακρυσμένου αρχείου.

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο σε μια διαφορετική θέση, ή με διαφορετικό όνομα ή τύπο αρχείου

Αποθήκευση όλων

Αποθηκεύει όλα τα τροποποιημένα έγγραφα του LibreOffice.

Αποθήκευση αντιγράφου

Αποθήκευση αντιγράφου του τρέχοντος εγγράφου με άλλο όνομα ή θέση.

Εξαγωγή

Αποθηκεύει το τρέχον έγγραφο με διαφορετικό όνομα και τύπο σε μια θέση που θα ορίσετε.

Εξαγωγή ως

Εξαγωγή του εγγράφου σε μορφές PDF ή EPUB.

Αποστολή

Αποστέλλει ένα αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε διαφορετικές εφαρμογές.

Προεπισκόπηση στον περιηγητή διαδικτύου

Δημιουργεί ένα προσωρινό αντίγραφο του τρέχοντος εγγράφου σε μορφή HTML, ανοίγει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων του συστήματος και εμφανίζει το αρχείο HTML στο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Εμφανίζει μια προεπισκόπηση της εκτυπωμένης σελίδας ή κλείνει την προεπισκόπηση.

Εκτύπωση

Εκτυπώνει το τρέχον έγγραφο, επιλογή, ή τις σελίδες που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογές εκτύπωσης για το τρέχον έγγραφο. Οι επιλογές εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Ρυθμίσεις εκτυπωτή

Επιλέξτε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή για το τρέχον έγγραφο.

Ιδιότητες

Εμφανίζει τις ιδιότητες για το τρέχον αρχείο, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών όπως το πλήθος λέξεων και την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου.

Ψηφιακές υπογραφές

Προσθέτει και αφαιρεί ψηφιακές υπογραφές από και προς το έγγραφό σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διάλογο για να δείτε τα πιστοποιητικά.

Έξοδος από το LibreOffice

Κλείνει όλα τα προγράμματα του LibreOffice και σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Αυτή η εντολή δεν υπάρχει στα συστήματα macOS.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!