Μενού

Η ακόλουθη ενότητα παραθέτει τα διαθέσιμα θέματα βοήθειας για τα μενού και τους διαλόγους.

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.


Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, ανοίξετε ένα νέο έγγραφο, ή να κλείσετε την εφαρμογή.

Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για τον έλεγχο της προβολής του εγγράφου στην οθόνη.

Εισαγωγή

Το μενού εισαγωγής περιέχει εντολές για εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφό σας. Αυτό περιλαμβάνει εικόνες, μέσα, διαγράμματα, αντικείμενα από άλλες εφαρμογές, υπερσυνδέσμους, σχόλια, σύμβολα, υποσημειώσεις και ενότητες.

Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Τεχνοτροπίες

Περιέχει εντολές για εφαρμογή, δημιουργία, επεξεργασία, ενημέρωση, φόρτωση και διαχείριση τεχνοτροπιών σε έγγραφο κειμένου.

Φόρμα

Περιέχει εντολές ενεργοποίησης κατάστασης σχεδίασης φόρμας, άνοιγμα οδηγού στοιχείων ελέγχου και εισαγωγή στοιχείων ελέγχου φόρμας στο έγγραφό κειμένου σας.

Πίνακας

Εμφανίζει όλες τις εντολές για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ενός πίνακα και των στοιχείων του σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εργαλεία

Περιέχει εργαλεία ορθογραφίας, μια συλλογή αντικειμένων τέχνης που μπορείτε να προσθέσετε στο έγγραφό σας, καθώς και εργαλεία προσαρμογής των μενού και ρυθμίσεις προτιμήσεων του προγράμματος.

Παράθυρο

Περιέχει εντολές διαχείρισης και προβολής παραθύρων εγγράφου.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!