Μενού

Η ακόλουθη ενότητα παραθέτει τα διαθέσιμα θέματα βοήθειας για τα μενού και τους διαλόγους.

Εικονίδιο σημείωσης

Το παράθυρο που περιέχει το έγγραφο στο οποίο θέλετε να δουλέψετε πρέπει να είναι επιλεγμένο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εντολές μενού. Παρόμοια, πρέπει να επιλέξετε ένα αντικείμενο στο έγγραφο για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μενού που συνδέονται με αυτό το αντικείμενο.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Τα μενού εξαρτώνται από το περιβάλλον, που σημαίνει ότι οι διαθέσιμες εντολές μενού είναι εκείνες οι οποίες έχουν σχέση με την εργασία που πραγματοποιείται εκείνη τη στιγμή. Αν ο δρομέας βρίσκεται σε κείμενο, τότε θα είναι διαθέσιμες όλες οι εντολές μενού οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία κειμένου. Εάν, για παράδειγμα, έχετε επιλέξει γραφικά σε ένα έγγραφο, θα εμφανιστούν όλες οι εντολές μενού που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία γραφικών.


Αρχείο

Αυτές οι εντολές εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο, δημιουργούν ένα έγγραφο, ανοίγουν ένα υφιστάμενο έγγραφο ή κλείνουν την εφαρμογή.

Επεξεργασία

Αυτό το μενού περιέχει τις εντολές για την επεξεργασία των περιεχομένων του τρέχοντος εγγράφου.

Προβολή

Αυτό το μενού περιέχει εντολές για τον έλεγχο της εμφάνισης του εγγράφου στην οθόνη, την αλλαγή της διεπαφής χρήστη και την πρόσβαση στα πλαίσια της πλευρικής γραμμής.

Εισαγωγή

Το μενού εισαγωγής περιέχει εντολές για εισαγωγή νέων στοιχείων στο έγγραφό σας. Αυτό περιλαμβάνει εικόνες, μέσα, διαγράμματα, αντικείμενα από άλλες εφαρμογές, υπερσυνδέσμους, σχόλια, σύμβολα, υποσημειώσεις και ενότητες.

Μορφή

Περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση της διάταξης και των περιεχομένων του εγγράφου σας.

Τεχνοτροπίες

Περιέχει εντολές για εφαρμογή, δημιουργία, επεξεργασία, ενημέρωση, φόρτωση και διαχείριση τεχνοτροπιών σε έγγραφο κειμένου.

Πίνακας

Εμφανίζει όλες τις εντολές για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ενός πίνακα και των στοιχείων του σε ένα έγγραφο κειμένου.

Φόρμα

Περιέχει εντολές για ενεργοποίηση της λειτουργίας σχεδίασης φόρμας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οδηγών ελέγχου και εισαγωγή στοιχείων ελέγχου φόρμας στο έγγραφό σας.

Εργαλεία

Περιέχει εργαλεία ορθογραφίας, επιλογές διόρθωσης, οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας, μακροεντολές, εργαλεία ανάπτυξης, διαχείριση επεκτάσεων, καθώς και εργαλεία διαμόρφωσης και προσαρμογής των μενού και ρύθμισης των προτιμήσεων προγράμματος.

Παράθυρο

Περιέχει εντολές διαχείρισης και προβολής παραθύρων εγγράφου.

Βοήθεια

Το μενού Βοήθειας σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να ελέγξετε το σύστημα βοήθειας του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!