Γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας

Η γραμμή εργαλείων συγχώνευσης αλληλογραφίας περιέχει εντολές για τα τελικά βήματα της διαδικασίας συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Μεταβείτε στο μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Συγχώνευση αλληλογραφίας


Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας

Ξεκινά τον οδηγό συγχώνευσης αλληλογραφίας για να δημιουργήσει φόρμες επιστολών ή να στείλει μηνύματα αλληλογραφίας σε πολλούς παραλήπτες.

(Αριθμός αποδεκτών)

Εισάγετε τον αριθμό εγγραφής διεύθυνσης ενός παραλήπτη για να προεπισκοπήσετε το έγγραφο της συγχωνευμένης αλληλογραφίας για τον παραλήπτη.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα εξερεύνησης για να περιηγηθείτε στις εγγραφές των διευθύνσεων.

Αποκλεισμός παραλήπτη

Εξαιρεί τον τρέχοντα παραλήπτη από αυτήν τη συγχώνευση αλληλογραφίας.

Επεξεργασία μεμονωμένων εγγράφων

Δημιουργεί ένα μοναδικό συγχωνευμένο έγγραφο με αλλαγές σελίδων μεταξύ κάθε αποδέκτη. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των αποδεκτών περιέχονται στο έγγραφο, που μπορείτε να προσαρμόσετε όπως απαιτείται.

Αποθήκευση συγχωνευμένου εγγράφου

Αποθήκευση της εξόδου συγχώνευσης αλληλογραφίας σε αρχείο.

Εκτύπωση συγχωνευμένου εγγράφου

Εκτυπώνει την έξοδο της συγχώνευσης αλληλογραφίας για όλους ή για κάποιους παραλήπτες.

Αποστολή του συγχωνευμένου εγγράφου ως ηλ. ταχυδρομείου

Στέλνει την έξοδο συγχωνευμένης αλληλογραφίας ως μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου σε όλους ή σε κάποιους παραλήπτες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!