Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενα

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενα

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Αναδίπλωση για να επιλέξετε την τεχνοτροπία αναδίπλωσης που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Η τρέχουσα τεχνοτροπία αναδίπλωσης υποδεικνύεται από μια κουκκίδα.

Για να καθορίσετε τις ιδιοτήτες αναδίπλωσης

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Αναδίπλωση.

 1. Εφαρμόστε τις επιλογές που επιθυμείτε.

 2. Πατήστε Εντάξει.

Για να μεταβάλετε το περίγραμμα αναδίπλωσης ενός γραφικού αντικειμένου

Μπορείτε να τροποποιήσετε το σχήμα γύρω από το οποίο αναδιπλώνεται το κείμενο.

 1. Επιλέξτε το γραφικό αντικείμενο, δεξιοπατήστε και στη συνέχεια επιλέξτε Αναδίπλωση - Επεξεργασία περιγράμματος.

 1. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία για να σχεδιάσετε ένα νέο περίγραμμα και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Εφαρμογή (πράσινη επισήμανση ελέγχου).

 2. Κλείστε το παράθυρο Επεξεργαστής περιγράμματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!