Καταμέτρηση λέξεων

  1. Το πλήθος λέξεων και χαρακτήρων εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και κρατιέται ενημερωμένο καθώς επεξεργάζεστε.

  2. Αν επιθυμείτε να καταμετρήσετε μόνο ένα μέρος του κειμένου στο έγγραφό σας, πρέπει να επιλέξετε πρώτα το κείμενο αυτό.

  3. Για να εμφανίσετε εκτεταμένες στατιστικές όπως πλήθος χαρακτήρων χωρίς κενά, διπλοπατήστε το πλήθος λέξεων στη γραμμή κατάστασης, ή επιλέξτε Εργαλεία - Πλήθος λέξεων.

Πώς το LibreOffice μετρά λέξεις;

Γενικά, κάθε συμβολοσειρά χαρακτήρων μεταξύ δύο κενών είναι μια λέξη. Παύλες, καρτέλες, αλλαγές γραμμών και παραγράφων είναι επίσης όρια λέξεων.

Λέξεις με πάντα ορατά ενωτικά, όπως στα πρόσθετα, user/config, μετρώνται ως μια λέξη.

Οι λέξεις μπορεί να είναι ένα μείγμα γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Έτσι το παρακάτω κείμενο μετρά ως τέσσερις λέξεις: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Για να προσθέσετε έναν προσαρμοσμένο χαρακτήρα ώστε να θεωρηθεί ως όριο λέξης, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά και προσθέστε τον χαρακτήρα στο πεδίο Πρόσθετα διαχωριστικά.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να δείτε περισσότερα στατιστικά σχετικά με το έγγραφο, επιλέξτε Αρχείο - Ιδιότητες - Στατιστικά.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!