Μικρορύθμιση της συμπλήρωσης λέξης για έγγραφα κειμένου

Εάν θέλετε το LibreOffice να συμπληρώνει αυτόματα τις λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε να κάνετε παραπέρα ρυθμίσεις για να βελτιώσετε αυτήν τη συμπεριφορά. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την τρέχουσα λίστα των συλλεγμένων λέξεων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη σύνοδο.

Για μικρορύθμιση της συμπλήρωσης λέξης επιλέξτε Εργαλεία -Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Συμπλήρωση λέξης και επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Για να εισάγετε έναν πρόσθετο χαρακτήρα κενού

Επιλέξτε Προσθήκη κενού.

Εικονίδιο σημείωσης

Ο χαρακτήρας κενού προστίθεται αφού πληκτρολογήσετε τον πρώτο χαρακτήρα της επόμενης λέξης μετά την αυτοσυμπληρούμενη λέξη. Ο χαρακτήρας κενού παραλείπεται εάν ο επόμενος χαρακτήρας είναι οριοθέτης, όπως τελεία ή χαρακτήρας νέας γραμμής.


Για ορισμό του πλήκτρου αποδοχής

Επιλέξτε το πλήκτρο αποδοχής της προτεινόμενης λέξης χρησιμοποιώντας το πλαίσιο λίστας Αποδοχή με.

Για επιλογή του ελάχιστου αριθμού χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελάχιστο μήκος λέξης για να ορίσετε τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που πρέπει να έχει μια λέξη για να συλλεγεί στη λίστα.

Για να επιλέξετε την εμβέλεια των συλλεγμένων λέξεων

Απενεργοποιήστε την επιλογή Κατά το κλείσιμο ενός εγγράφου να απομακρύνονται από τη λίστα οι συλλεγμένες από αυτό λέξεις.

Τώρα η λίστα ισχύει επίσης για άλλα έγγραφα που ανοίγετε. Όταν κλείνετε το τελευταίο έγγραφο LibreOffice, η λίστα λέξεων διαγράφεται.

Εάν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου, η λίστα ισχύει μόνο για όσο το τρέχον έγγραφο είναι ανοιχτό.

Αν επιθυμείτε η λίστα να είναι έγκυρη και πέραν της τρέχουσας περιόδου χρήσης του LibreOffice, αποθηκεύστε την ως έγγραφο, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Για χρησιμοποίηση της λίστας λέξεων για παραπέρα συνόδους

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν ενεργοποιείται ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος, συλλέγονται μόνο οι λέξεις που αναγνωρίζονται από τον ορθογραφικό έλεγχο.


Χρησιμοποιήστε τη λίστα λέξεων για να ξεκινάτε πάντοτε με ένα καθορισμένο σύνολο τεχνικών όρων για την ιδιότητα συμπλήρωσης λέξης.

  1. Ανοίξτε το έγγραφο κειμένου που περιέχει τους όρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για συμπλήρωση λέξεων.

    Η λειτουργία συμπλήρωσης λέξεων συλλέγει τις λέξεις.

  2. Επιλέξτε όλες ή κάποιες από τις λέξεις στη λίστα.

  3. Χρησιμοποιήστε +C για να αντιγράψετε όλες τις επιλεγμένες λέξεις στο πρόχειρο. Επικολλήστε το πρόχειρο σε ένα νέο έγγραφο και αποθηκεύστε το για να πάρετε μια λίστα αναφοράς των συλλεγμένων λέξεων.

    Αργότερα μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα αναφοράς και συλλέγει αυτόματα τις λέξεις, έτσι ώστε η λειτουργία συμπλήρωσης λέξεων να ξεκινά με ένα καθορισμένο σύνολο λέξεων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!