Συμπλήρωση λέξεων για έγγραφα κειμένου

Το LibreOffice συλλέγει τις λέξεις που χρησιμοποιείτε συχνά στην τρέχουσα συνεδρία. Όταν πληκτρολογήσετε αργότερα τα πρώτα τρία γράμματα μιας λέξης που συλλέχτηκε, το LibreOffice τη συμπληρώνει αυτόματα.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια λέξεις στη μνήμη της αυτόματης διόρθωσης που ταιριάζουν με τα πρώτα τρία γράμματα της λέξης που πληκτρολογείτε, πατήστε +στηλοθέτης για να δείτε τις διαθέσιμες λέξεις. Για ανάποδη περιήγηση, πατήστε +Shift+Tab.

Για να αποδεχθείτε/απορρίψετε την πρόταση συμπλήρωσης λέξεων

Απενεργοποίηση συμπλήρωσης λέξεων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης - Συμπλήρωση λέξεων.

  2. Αποεπιλέξτε Ενεργοποίηση συμπλήρωσης λέξης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!