Θησαυρός λέξεων

Χρησιμοποιήστε τον θησαυρό για να αναζητήσετε συνώνυμα ή σχετικούς όρους.

  1. Κλικ στη λέξη που θέλετε να αναζητήσετε ή να αντικαταστήσετε.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Θησαυρός, ή πατήστε +F7.

  3. Στη λίστα εναλλακτικών, κλικ σε μια καταχώρηση για αντιγραφή του σχετικού όρου στο πλαίσιο κειμένου "Αντικατάσταση Με".

  4. Προαιρετικά διπλό κλικ σε καταχώρηση για αναζήτηση σχετικών όρων για αυτήν την καταχώρηση. Στο πληκτρολόγιο σας, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα άνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε μια καταχώρηση. Έπειτα πατήστε Enter για αντικατάσταση ή πατήστε το πλήκτρο σιαστήματος για αναζήτηση.

  5. Κάντε κλικ στην Αντικατάσταση.

Αρχικά, ο θησαυρός χρησιμοποιεί τη γλώσσα της επιλεγμένης λέξης στο έγγραφο, εάν μια βιβλιοθήκη θησαυρού για αυτή τη γλώσσα έχει εγκατασταθεί. Η γραμμή τίτλου του διαλόγου θησαυρού εμφανίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα.

note

Για αναζήτηση της λέξης σε διαφορετική γλώσσα, πατήστε στο πλήκτρο γλώσσας και επιλέξτε μία από τις εγκατεστημένες γλώσσες θησαυρού. Μία βιβλιοθήκη θησαυρού μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις εγκατεστημένες γλώσσες. Μπορείτε να εγκαταστήσετε γλώσσες με βιβλιοθήκη θησαυρού από την ιστοσελίδα Επεκτάσεις.


Εάν η βιβλιοθήκη θησαυρού είναι εγκατεστημένη για τη γλώσσα μιας λέξης, το μενού περιεχομένου της λέξης εμφανίζει ένα υπομενού συνωνύμων. Επιλέξτε οποιοδήποτε όρο από το υπομενού για να αντικαταστήσει τη λέξη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!