Αρίθμηση και τεχνοτροπίες αρίθμησης

Μπορείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση σε μια παράγραφο χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χειροκίνητα

Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χειροκίνητα, πατήστε στην παράγραφο και ύστερα στο εικονίδιο Αρίθμηση ενεργή/ανενεργή στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.

Εικονίδιο σημείωσης

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε χειροκίνητη αρίθμηση σε παραγράφους που απαριθμούνται στις "Ειδικές τεχνοτροπίες" στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.


Αλλαγή του επιπέδου κεφαλαίου σε λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εντολές στη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση για να επεξεργαστείτε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση. Για να μεταβάλετε τη μορφή των κουκίδων ή της αρίθμησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κουκκίδες και αρίθμηση.

Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χρησιμοποιώντας μια τεχνοτροπία παραγράφου

Οι τεχνοτροπίες παραγράφου σας παρέχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην αρίθμηση που εφαρμόζετε σε ένα έγγραφο. Όταν μεταβάλετε τη μορφοποίηση αρίθμησης της τεχνοτροπίας, όλες οι παράγραφοι που τη χρησιμοποιούν ενημερώνονται αυτόματα.

  1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.

  2. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου στην οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση και στη συνέχεια επιλέξτε Τροποποίηση.

  3. Πατρήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & Αρίθμηση.

  4. Στο πεδίο Τεχνοτροπίες αρίθμησης, επιλέξτε τον τύπο της αρίθμησης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία στις παραγράφους που επιθυμείτε να αριθμήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!