Τεχνοτροπίες αρίθμησης και παραγράφων

Μπορείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση σε μια παράγραφο χειροκίνητα ή χρησιμοποιώντας μια τεχνοτροπία παραγράφου.

note

Εάν θέλετε αριθμημένες επικεφαλίδες, χρησιμοποιήστε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων, αντί για χειροκίνητη αρίθμηση.


Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χειροκίνητα

Για να εφαρμόσετε χειροκίνητη αρίθμηση, πατήστε στην παράγραφο και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου στη γραμμή Μορφοποίηση, ή χρησιμοποιήστε το πτυσσόμενο πλαίσιο στο εικονίδιο για να επιλέξετε αριθμημένη μορφή.

note

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε χειροκίνητη αρίθμηση σε παραγράφους που απαριθμούνται στις "Ειδικές τεχνοτροπίες" στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.


tip

Για να προσθέσετε τις επιλεγμένες παραγράφους σε υφιστάμενο κατάλογο, χρησιμοποιήστε Μορφή - Κατάλογοι - Προσθήκη σε κατάλογο.


Για να εφαρμόσετε αρίθμηση χρησιμοποιώντας μια τεχνοτροπία παραγράφου

Οι τεχνοτροπίες παραγράφου σας δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο στην αρίθμηση που εφαρμόζετε στα έγγραφα. Όταν αλλάζετε την εκχωρημένη τεχνοτροπία καταλόγου σε τεχνοτροπία παραγράφου, τότε η μορφή αρίθμησης στην τεχνοτροπία καταλόγου εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις παραγράφους χρησιμοποιώντας την τεχνοτροπία παραγράφου.

  1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.

  2. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου στην οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε αρίθμηση και στη συνέχεια επιλέξτε Τροποποίηση.

  3. Πατήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & κατάλογος.

  4. Στο πλαίσιο Τεχνοτροπία καταλόγου, επιλέξτε την επιθυμητή τεχνοτροπία καταλόγου.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία παραγράφου στις παραγράφους που θέλετε να προσθέσετε στην αρίθμηση.

Αλλαγή επιπέδου καταλόγου παραγράφου καταλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!