Προσθήκη αρίθμησης

Προσθήκη αρίθμησης σε λίστα

  1. Επιλέξτε την παράγραφο(ους) που επιθυμείτε να αριθμήσετε.

  2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Εικονίδιο ταξινομημένου καταλόγου

Εναλλαγή ταξινομημένου καταλόγου

tip

Μια Τεχνοτροπία παραγράφου μπορεί να διαμορφωθεί για να προστεθεί αρίθμηση.


Για να αφαιρέσετε παραγράφους από διαταγμένο κατάλογο

Για να αφαιρέσετε αρίθμηση, επιλέξτε τις αριθμημένες παραγράφους, έπειτα πατήστε το εικονίδιο Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου, ή το εικονίδιο Χωρίς κατάλογο στη γραμμή Μορφοποίηση.

Για να μορφοποιήσετε διαταγμένο κατάλογο

Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση αριθμημένου καταλόγου, κάντε ένα από τα παρακάτω:

Για να αλλάξετε την ιεραρχία διαταγμένου καταλόγου, πατήστε στον κατάλογο, έπειτα χρησιμοποιήστε τα εικονίδια στη γραμμή εργαλείων Κουκκίδες και αρίθμηση.

note

Αντιγραφή ή μετακίνηση στοιχείου από αριθμημένο κατάλογο σε νέα θέση συνεχίζει την αρίθμηση του καταλόγου. Για να ξεκινήσετε νέα αρίθμηση με το επικολλημένο στοιχείο, πατήστε Εναλλαγή αριθμημένου καταλόγου δυο φορές. Οποιαδήποτε μορφοποίηση του επικολλημένου στοιχείου επανέρχεται στην προεπιλογή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!