Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη κουκίδων

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε κουκκίδες.

  2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε το εικονίδιο Κουκκίδες ναι/όχιΕικονίδιο (Shift-F12).

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αφαιρέσετε τις κουκκίδες, επιλέξτε τις παραγράφους που περιέχουν τις κουκκίδες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Κουκκίδες Ναι/Όχι στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση.


Για να μορφοποιήσετε κουκκίδες

Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση της λίστας με κουκκίδες, επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Πατήστε στην καρτέλα Κουκκίδα ή στην καρτέλα Εικόνα και έπειτα επιλέξτε τεχνοτροπία συμβόλου στην περιοχή Επιλογή.

Για να εισάγετε ένα άλλο σύμβολο κουκκίδας, πατήστε στην καρτέλα Προσαρμογή, πατήστε το πλήκτρο Επιλογή δίπλα στο Χαρακτήρας, έπειτα επιλέξτε ειδικό χαρακτήρα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!