Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη κουκίδων

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε κουκκίδες.

  2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε το εικονίδιο Εναλλαγή αδιάτακτου καταλόγου (Shift+F12).

Εικονίδιο καταλόγου χωρίς διάταξη

Εναλλαγή αδιάτακτου καταλόγου

note

Για να αφαιρέσετε τις κουκκίδες, επιλέξτε τις παραγράφους με κουκκίδες και έπειτα πατήστε το εικονίδιο Εναλλαγή αδιάτακτου καταλόγου στη γραμμή Μορφοποίηση.


Για να μορφοποιήσετε κουκκίδες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!