Συλλαβισμός

Από προεπιλογή, το LibreOffice μετακινεί λέξεις που δεν χωρούν σε μια γραμμή στην επόμενη γραμμή. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματο ή χειροκίνητο ενωτικό για να αποφύγετε αυτήν τη συμπεριφορά.

note

Οι κανόνες συλλαβισμού διαφέρουν μεταξύ των γλωσσών. Για να μαντέψετε αυτόματα πού μπορεί να μπει παύλα σε μια λέξη, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τη σχετική επέκταση. Εάν λείπουν οι κανόνες, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ή ένα πλαίσιο.
Οι κανόνες συλλαβισμού συχνά συνοδεύονται από λεξικά και εγκαθίστανται με το LibreOffice ανάλογα με τη γλώσσα που επιλέξατε. Εάν λείπουν, μπορείτε να βρείτε σχετικές επεκτάσεις αναζητώντας για "συλλαβισμό" στον ιστότοπο επεκτάσεων.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη γλωσσική υποστήριξη στο wiki μας.


Αυτόματος συλλαβισμός

Ο αυτόματος συλλαβισμός εισάγει διαχωριστικά συλλαβών όπου χρειάζονται σε μια παράγραφο. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τεχνοτροπίες παραγράφων και μεμονωμένες παραγράφους.

Για να εφαρμόσετε αυτόματο συλλαβισμό κειμένου σε μια παράγραφο

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια παράγραφο, και επιλέξτε Παράγραφος.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ροή κειμένου.

 3. Στην περιοχή συλλαβισμού, διαλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αυτόματα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να εφαρμόσετε αυτόματο συλλαβισμό κειμένου σε πολλές παραγράφους

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιείτε ο αυτόματος συλλαβισμός για περισσότερες από μία παραγράφους, χρησιμοποιήστε μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Για παράδειγμα, ενεργοποιήστε την επιλογή για τον αυτόματο συλλαβισμό για την τεχνοτροπία παραγράφου "Προεπιλογή", και στη συνέχεια εφαρμόστε την τεχνοτροπία στις παραγράφους στις οποίες επιθυμείτε να εφαρμόσετε αυτόματο συλλαβισμό.

 1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες και ύστερα πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.

 2. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να εφαρμόσετε αυτόματο συλλαβισμό, και ύστερα επιλέξτε Τροποποίηση.

 3. Κλικ στην καρτέλα Ροή κειμένου.

 4. Στην περιοχή Συλλαβισμός, επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αυτόματα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία στις παραγράφους στις οποίες επιθυμείτε να εφαρμόσετε τον αυτόματο συλλαβισμό.

Χειροκίνητος συλλαβισμός

Μπορείτε να εισάγετε μια θέση διαχωρισμού όπου επιθυμείτε σε μια γραμμή, ή να αφήσετε το LibreOffice να αναζητήσει λέξεις στις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του συλλαβισμού, και ύστερα να προτείνει ένα συλλαβισμό.

Χειροκίνητος συλλαβισμός μεμονωμένων λέξεων

Για α εισάγετε στα γρήγορα μια παύλα, κάντε κλικ στη λέξη στην οποία θέλετε να προσθέσετε την παύλα και πατήστε +παύλα(-).

Εάν έχετε εισάγει ένα διαχωριστικό συλλαβών σε μια λέξη χειροκίνητα, η λέξη συλλαβίζεται μόνο στο χειροκίνητο διαχωριστικό. Δεν θα εφαρμοσθεί επιπλέον αυτόματος συλλαβισμός για αυτή τη λέξη. Μια λέξη με χειροκίνητο συλλαβισμό θα συλλαβιστεί ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Ροή κειμένου.

Για να συλλαβίσετε χειροκίνητα επιλεγμένο κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να συλλαβίσετε.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία - Γλώσσα - Συλλαβισμός.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!