Εισαγωγή ολόκληρου εγγράφου κειμένου

Εισαφωγή αρχείου κειμένου

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε το αρχείο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κείμενο από αρχείο.

 3. Εντοπίστε το έγγραφο κειμένου που επιθυμείτε να εισάγετε, και ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τα περιεχόμενα του εγγράφου κειμένου ενσωματώνονται στο τρέχον έγγραφο και δεν ενημερώνονται αν τροποποιηθεί το αρχείο προέλευσης. Αν επιθυμείτε να ενημερώνονται αυτόματα τα περιεχόμενα όταν τροποποιείτε το έγγραφο προέλευσης, εισάγετε το αρχείο ως σύνδεση.

Εισαγωγή ολόκληρου εγγράφου κειμένου

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε το αρχείο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο Νέα ενότητα, και ύστερα επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Σύνδεση.

 4. Στο πεδίο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που επιθυμείτε να εισάγετε, ή πατήστε στο πλήκτρο Περιήγηση και εντοπίστε το αρχείο.

  Εάν το έγγραφο κειμένου του προορισμού περιέχει ενότητες, μπορείτε να επιλέξετε την ενότητα που επιθυμείτε να εισάγετε στο πεδίο Ενότητες.

 5. Εάν επιθυμείτε, καθορίστε τις επιλογές μορφοποίησης για την ενότητα.

 6. Κάντε κλικ στην Εισαγωγή.

Το LibreOffice ενημερώνει αυτόματα τα περιεχόμενα της εισαχθείσας ενότητας οποτεδήποτε τροποποιείται το έγγραφο προέλευσης. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα τα περιεχόμενα της ενότητας, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Ενημέρωση όλων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!