Περιστροφή κειμένου

Μπορείτε να περιστρέψετε μόνο κείμενο που περιέχεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

  1. Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Σχεδίαση για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση.

  2. Επιλέξτε το εικονίδιο Κείμενο Εικονίδιο.

  3. Σύρετε στο έγγραφό σας για να σχεδιάσετε το αντικείμενο κειμένου και ύστερα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  4. Πατήστε έξω από το αντικείμενο, ύστερα πατήστε στο κείμενο που εισάγατε. Πατήστε στο εικονίδιο Περιστροφή Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης.

  5. Μεταφέρετε μία από τις γωνιακές λαβές του αντικειμένου κειμένου.

Εικονίδιο συμβουλής

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε στο αντικείμενο κειμένου, να επιλέξετε Θέση και μέγεθος, να πατήσετε στην καρτέλα Περιστροφή και στη συνέχεια να εισάγετε μια γωνία περιστροφής ή μια νέα θέση για το αντικείμενο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!