Περιστροφή κειμένου

Μπορείτε να περιστρέψετε μόνο κείμενο που περιέχεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης.

Για να επεξηγήσουμε αυτήν τη λειτουργία, επιλέγουμε ένα πλαίσιο κειμένου στο παρακάτω παράδειγμα.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αντικείμενο σχεδίασης που ταιριάζει στις ανάγκες σας από τη γραμμή εργαλείων Σχέδιο.

  1. Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Σχέδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Σχέδιο.

  2. Επιλέξτε το εικονίδιο Εισαγωγή πλαισίου κειμένου Εικονίδιο εισαγωγής πλαισίου κειμένου.

  3. Σύρετε στο έγγραφό σας για να σχεδιάσετε το αντικείμενο κειμένου και ύστερα πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  4. Πατήστε έξω από το αντικείμενο για να κλείσετε το πλαίσιο κειμένου.

    Πατήστε στο κείμενο που εισαγάγατε.

  5. Πατήστε στο Περιστροφή Εικονίδιο Εναλλαγή κατάστασης περιστροφής αντικειμένου στη γραμμή εργαλείων Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης.

  6. Μεταφέρετε μία από τις γωνιακές λαβές του αντικειμένου κειμένου.

tip

Μπορείτε επίσης να δεξιοπατήσετε στο αντικείμενο κειμένου, να επιλέξετε Θέση και μέγεθος, να πατήσετε στην καρτέλα Περιστροφή και στη συνέχεια να εισάγετε μια γωνία περιστροφής ή μια νέα θέση για το αντικείμενο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!