Περιήγηση και επιλογή με το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε ένα έγγραφο και να εφαρμόσετε τις επιλογές σας με το πληκτρολόγιο.

Πλήκτρο

Λειτουργία

+

Πλήκτρα δεξιού/αριστερού βέλους

Μετακινεί το δείκτη κατά ένα χαρακτήρα αριστερά ή δεξιά.

Μετακινεί τον δρομέα κατά μία λέξη αριστερά ή δεξιά.

Πλήκτρα επάνω/κάτω βέλους

Μετακινεί τον δρομέα κατά μία γραμμή επάνω ή κάτω.

() Μετακινεί την τρέχουσα παράγραφο πάνω ή κάτω.

Home

Μετακινεί τον δρομέα στην αρχή της τρέχουσας γραμμής.

Μετακινεί τον δρομέα στην αρχή του εγγράφου.

Home

Σε έναν πίνακα

Μετακινεί τον δρομέα στην αρχή των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.

Μετακινεί τον δρομέα στην αρχή των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού. Πιέστε ξανά για να μετακινήσετε τον δρομέα στο πρώτο κελί του πίνακα. Πιέστε επίσης ξανά για να μετακινήσετε τον δρομέα στην αρχή του εγγράφου.

End

Μετακινεί τον δρομέα στο τέλος της τρέχουσας γραμμής.

Μετακινεί τον δρομέα στο τέλος του εγγράφου.

End

Σε έναν πίνακα

Μετακινεί το δείκτη στο τέλος των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού.

Μετακινεί τον δρομέα στο τέλος των περιεχομένων του τρέχοντος κελιού. Πιέστε ξανά για να μετακινήσετε τον δρομέα στο τελευταίο κελί του πίνακα. Πιέστε επίσης ξανά για να μετακινήσετε τον δρομέα στο τέλος του εγγράφου.

PgUp

Μεταβαίνει στην προηγούμενη σελίδα της οθόνης.

Μετακινεί τον δρομέα στην κεφαλίδα.

PgDn

Μεταβαίνει στην επόμενη σελίδα της οθόνης.

Μετακινεί τον δρομέα στο υποσέλιδο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!