Εισαγωγή, επεξεργασία και σύνδεση πλαισίων

Πλαίσιο είναι ένας περιέκτης κειμένου και γραφικών που μπορείτε να τοποθετήσετε οπουδήποτε σε σελίδα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πλαίσιο για να εφαρμόσετε διάταξη στήλης σε κείμενο.

Για εισαγωγή πλαισίου

  1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο, και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για επεξεργασία πλαισίου

Απόκρυψη κειμένου από την εκτύπωση

Οποιοδήποτε πλαίσιο Writer μπορεί να οριστεί σε κατάσταση που επιτρέπει την προβολή του κειμένου σε οθόνη, αλλά κρύβει το κείμενο από εκτύπωση.

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο (βλέπετε τις οκτώ λαβές).

  2. Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες - Επιλογές.

  3. Στην περιοχή Ιδιότητες, αναιρέστε την επιλογή του πεδίου ελέγχου Εκτύπωση και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για σύνδεση πλαισίων

Μπορείτε να συνδέσετε πλαίσια Writer, έτσι ώστε τα περιεχόμενά τους να ρέουν αυτόματα από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο.

  1. Κάντε κλικ στην άκρη του πλαισίου που επιθυμείτε να συνδέσετε. Θα εμφανιστούν οκτώ χειριστές γύρω από τις άκρες του πλαισίου.

  2. Στη γραμμή Πλαίσιο, πατήστε το εικονίδιο Σύνδεση πλαισίων Εικονίδιο.

  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο που επιθυμείτε να συνδέσετε.

Μπορείτε να συνδέσετε πλαίσια μόνο αν:

Όταν επιλέγετε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο, εμφανίζεται μια γραμμή που συνδέει τα συνδεδεμένα πλαίσια.

Εικονίδιο σημείωσης

Το χαρακτηριστικό Αυτόματο μέγεθος είναι διαθέσιμο μόνο για το τελευταίο πλαίσιο σε μια αλληλουχία συνδεδεμένων πλαισίων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!