Χρήση του άμεσου δρομέα

Ο άμεσος δρομέας σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κείμενο σε οποιαδήποτε θέση μέσα στη σελίδα.

Για τον ορισμό της συμπεριφοράς του άμεσου δρομέα, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βοηθήματα μορφοποίησης.

  1. Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε στο εικονίδιο Άμεσος δρομέας Εικονίδιο. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε τον Άμεσο δρομέα μεταβαίνοντας στην επιλογή Επεξεργασία -Κατάσταση άμεσου δρομέα.

  2. Κάντε κλικ σε ελεύθερο χώρο στο έγγραφο κειμένου. Το σχήμα του δείκτη του ποντικιού αλλάζει για να αντανακλά τη στοίχιση που θα εφαρμοστεί στο κείμενο που θα πληκτρολογήσετε:

Στοίχιση αριστερά

Στοίχιση αριστερά

Κεντραρισμένο

Στο κέντρο

Στοίχιση δεξιά

Στοίχιση δεξιά

  1. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Το LibreOffice εισάγει αυτόματα τον απαιτούμενο αριθμό κενών γραμμών αν έχουν ενεργοποιηθεί οι επιλογές, στηλοθετών και κενών διαστημάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!