Χρήση πλαισίου για κεντράρισμα κειμένου σε σελίδα

  1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να κεντράρετε στη σελίδα.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο.

  3. Στην περιοχή Αγκύρωση, επιλέξτε Σε σελίδα.

  4. Στην περιοχή Μέγεθος, ορίστε τις διαστάσεις του πλαισίου.

  5. Στην περιοχή Θέση, επιλέξτε "στο κέντρο" στα πεδία Οριζόντια και Κατακόρυφα.

  6. Πατήστε Εντάξει.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να αποκρύψετε τα περιγράμματα ενός πλαισίου, επιλέξτε το πλαίσιο και μετά επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες. Πατήστε στην καρτέλα Περιγράμματα και μετά πατήστε στο πλαίσιο Χωρίς περιγράμματα στην περιοχή Διάταξη γραμμών.


Για να μεταβάλετε το μέγεθος του πλαισίου, τραβήξτε τις άκρες του πλαισίου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!