Εναλλαγή πεζών / κεφαλαίων

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στο κείμενο, να μορφοποιήσετε το κείμενο με μικρά κεφαλαία, ή να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης ενός επιλεγμένου τμήματος.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν εφαρμόζετε μια μορφοποίηση στο κείμενό σας επιλέγοντας Μορφή - Χαρακτήρας, το κείμενο παραμένει το ίδιο, απλώς εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο. Από την άλλη, όταν επιλέγετε Μορφή - Κείμενο ή Μορφή - Κείμενο - Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων, το κείμενο μετατρέπεται μόνιμα.


Για να μετατρέψετε το κείμενο σε κεφαλαία

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μετατρέψετε σε κεφαλαία.

 2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Επιλέξτε Μορφή - Κείμενο - Κεφαλαία.

  Διαλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας, κλικ στην καρτέλα εφέ χαρακτήρων, έπειτα επιλογή του τύπου κεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο εφέ. "Κεφαλαία" κεφαλαιοποιεί όλα τα γράμματα. "Τίτλος" κεφαλαιοποιεί το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. "Μικρά κεφαλαία" κεφαλαιοποιεί όλα τα γράμματα, αλλά σε μειωμένο μέγεθος γραμματοσειράς.

Για να μετατρέψετε το κείμενο σε πεζά

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μετατρέψετε σε πεζά.

 2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

  Επιλέξτε Μορφή - Κείμενο - πεζά.

  Διαλέξτε Μορφή - Χαρακτήρας, κλικ στην καρτέλα εφέ γραμματοσειράς, έπειτα επιλέξτε "πεζά" στο πλαίσιο εφέ.

Έμφαση σε κείμενο

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!