Κινούμενο κείμενο

Μπορείτε να εφαρμόσετε κίνηση μόνο σε κείμενο που περιέχεται σε αντικείμενο σχεδίασης, όπως ορθογώνια, γραμμές, ή αντικείμενα κειμένου. Παραδείγματος χάρη, σχεδιάστε ένα ορθογώνιο, ύστερα διπλοπατήστε σε αυτό και εισάγετε το κείμενό σας.

  1. Επιλέξτε το αντικείμενο σχεδίασης που περιέχει το κείμενο στο οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε κίνηση.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Αντικείμενο - Ιδιότητες κειμένου και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Κίνηση κειμένου.

  3. Στο πεδίο Εφέ, επιλέξτε την κίνηση που επιθυμείτε.

  4. Καθορίστε τις ιδιότητες του εφέ κίνησης και ύστερα πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!