Τροποποίηση γραμμών και στηλών με χρήση του πληκτρολογίου

Όταν εισάγετε ή διαγράφετε κελιά, γραμμές ή στήλες σε έναν πίνακα, οι επιλογές στη Συμπεριφορά γραμμών/στηλών καθορίζουν πώς θα επηρεάζονται τα παρακείμενα κελιά. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε μόνο νέες γραμμές και στήλες σε έναν πίνακα με σταθερές διαστάσεις γραμμών και στηλών εάν επαρκεί ο χώρος.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι αυτές οι ιδιότητες ισχύουν μόνο για αλλαγές στο πλάτος της στήλης που πραγματοποιήθηκαν με το πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, είστε ελεύθερος να εφαρμόσετε οποιεσδήποτε αλλαγές πλάτους στήλης.


Για να ορίσετε τις επιλογές Συμπεριφορά γραμμών/στηλών για πίνακες σε έγγραφα κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Πίνακας. Υπάρχουν τρεις καταστάσεις εμφάνισης για τους πίνακες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!