Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών σε πίνακα κειμένου

Μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος των κελιών και των στηλών ενός πίνακα, καθώς και να αλλάξετε το ύψος των γραμμών.

Εικονίδιο

Μπορείτε επίσης να κατανείμετε τις γραμμές και τις στήλες ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας τα εικονίδια της γραμμής εργαλείων Βελτιστοποίηση μεγέθους στη γραμμήΠίνακας.

Αλλαγή του πλάτους στηλών και κελιών

Για να μεταβάλετε το πλάτος μιας στήλης

Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά για τα πλήκτρα βελών επιλέγοντας - LibreOffice Writer - Πίνακας και επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή Διαχείριση πληκτρολογίου.


Για να μεταβάλετε το πλάτος ενός κελιού

Κρατήστε πατημένα τα και μετά πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο βέλους

Αλλαγή του ύψους γραμμής

Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής, τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί στη γραμμή και με πατημένο το πλήκτρο και πατήστε το πάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους.

Αλλαγή μεγέθους ολόκληρου πίνακα

Για να μεταβάλετε το πλάτος και το ύψος ενός πίνακα, εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αναδιπλώσετε κείμενο στις πλευρές ενός πίνακα και να τακτοποιήσετε δύο πίνακες δίπλα-δίπλα θα πρέπει να εισάγετε τους πίνακες μέσα σε ένα πλαίσιο. Πατήστε μέσα στον πίνακα, πατήστε +A δυο φορές για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα και μετά επιλέξετε Εισαγωγή - Πλαίσιο.


Εικονίδιο σημείωσης

Οι πίνακες σε HTML σελίδες δεν προσφέρουν όλες τις ιδιότητες και εντολές όπως οι πίνακες σε μορφή OpenDocument.


Τροποποίηση γραμμών και στηλών με χρήση του πληκτρολογίου

Συγχώνευση και διαίρεση κελιών

Χρησιμοποιώντας χάρακες

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!