Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών σε πίνακα κειμένου

Μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος των κελιών και των στηλών ενός πίνακα, καθώς και να αλλάξετε το ύψος των γραμμών.

Εικονίδιο

Μπορείτε επίσης να κατανείμετε σειρές και στήλες ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας τα εικονίδια στο Βελτιστοποίηση μεγέθους της γραμμής εργαλείων στη γραμμή Πίνακας.

Αλλαγή του πλάτους στηλών και κελιών

Για να μεταβάλετε το πλάτος μιας στήλης

Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

note

Μπορείτε να καθορίσετε τη συμπεριφορά για τα πλήκτρα βελών επιλέγοντας - LibreOffice Writer - Πίνακας και επιλέξτε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή Διαχείριση πληκτρολογίου.


Για να μεταβάλετε το πλάτος ενός κελιού

Κρατήστε πατημένα τα και μετά πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο βέλους

Αλλαγή του ύψους γραμμής

Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής, τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί στη γραμμή και με πατημένο το πλήκτρο και πατήστε το πάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους.

Αλλαγή μεγέθους ολόκληρου πίνακα

Για να μεταβάλετε το πλάτος και το ύψος ενός πίνακα, εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

tip

Για να αναδιπλώσετε κείμενο στις πλευρές ενός πίνακα και για να τακτοποιήσετε δύο πίνακες δίπλα-δίπλα, πρέπει να εισαγάγετε τους πίνακες σε ένα πλαίσιο. Πατήστε στο εσωτερικό του πίνακα, πατήστε +A δύο φορές για να επιλέξετε ολόκληρο τον πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο.


note

Οι πίνακες σε HTML σελίδες δεν προσφέρουν όλες τις ιδιότητες και εντολές όπως οι πίνακες σε μορφή OpenDocument.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!