Επιλογή πινάκων, γραμμών και στηλών

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πίνακα σε ένα έγγραφο κειμένου με το πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!