Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα σε νέα σελίδα

Μπορείτε να επαναλάβετε μια επικεφαλίδα πίνακα σε κάθε νέα σελίδα στην οποία εκτείνεται ο πίνακας.

  1. Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή πίνακα.

  2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Επικεφαλίδα και Επανάληψη γραμμών επικεφαλίδας σε νέες σελίδες.

  3. Επιλέξτε τον αριθμό γραμμών και στηλών του πίνακα.

  4. Πατήστε Εντάξει.

Τροποποίηση γραμμών και στηλών με χρήση του πληκτρολογίου

Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών σε πίνακα κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!