Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα σε νέα σελίδα

Μπορείτε να επαναλάβετε μια επικεφαλίδα πίνακα σε κάθε νέα σελίδα στην οποία εκτείνεται ο πίνακας.

  1. Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή πίνακα.

  2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Επικεφαλίδα και Επανάληψη γραμμών επικεφαλίδας σε νέες σελίδες.

  3. Επιλέξτε τον αριθμό γραμμών και στηλών του πίνακα.

  4. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!