Εισαγωγή πινάκων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δημιουργήσετε έναν πίνακα σε ένα έγγραφο κειμένου. Μπορείτε να εισάγετε τον πίνακα από μία γραμμή εργαλείων, από εντολή μενού ή από υπολογιστικό φύλλο.

Για να εισάγετε πίνακα από γραμμή εργαλείων

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στην θέση του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε τον πίνακα.

 2. Στη γραμμή Βασική ή στην Εισαγωγή, κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο πίνακας.

 3. Στο πλέγμα του πίνακα, σύρετε για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών που επιθυμείτε, και ύστερα απελευθερώστε το κουμπί του ποντικού.

Για να ακυρώσετε, σύρετε προς την άλλη πλευρά μέχρι να εμφανιστεί το Άκυρο στην περιοχή προεπισκόπησης του πλέγματος.

Για να εισάγετε έναν πίνακα με εντολή μενού

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στην θέση του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε τον πίνακα.

 2. Επιλέξτε Πίνακας - Εισαγωγή πίνακα.

 3. Στην περιοχή Μέγεθος, εισάγετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών.

 4. Εφαρμόστε τις επιλογές που επιθυμείτε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εισαγωγή πίνακα από υπολογιστικό φύλλο του Calc

 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice Calc, το οποίο περιέχει την περιοχή κελιών που επιθυμείτε να εισάγετε.

 2. Στο υπολογιστικό φύλλο, σύρετε για να επιλέξετε τα κελιά.

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία - Αντιγραφή.

 4. Στο έγγραφο κειμένου σας, εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Επιλογές

Εισάγεται ως...

Υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice 24.2

Αντικείμενο OLE - όπως με το +V ή με μεταφορά και απόθεση.

GDIMetaFile

Γραφικό αντικείμενο

Bitmap

Γραφικό αντικείμενο

HTML

Πίνακας HTML

Μη μορφοποιημένο κείμενο

Μόνο κείμενο, στηλοθέτες ως διαχωριστικά

Μορφοποιημένο κείμενο [RTF]

Πίνακας κειμένου

Σύνδεσμος DDE

Δομή και περιεχόμενα πίνακα, χωρίς μορφοποίηση. Με ενημέρωση


Μεταφέρετε και απελευθερώστε μια περιοχή κελιών από ένα υπολογιστικό φύλλο του Calc

 1. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο του LibreOffice Calc, το οποίο περιέχει την περιοχή κελιών που επιθυμείτε να εισάγετε.

 2. Στο υπολογιστικό φύλλο, σύρετε για να επιλέξετε τα κελιά.

 3. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού στα επιλεγμένα κελιά.

 4. Σύρετε τα επιλεγμένα κελιά στο έγγραφο κειμένου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!