Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη ή δείκτη

  1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μετατρέψετε σε εκθέτη ή δείκτη.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Μορφή - Χαρακτήρας - Θέση

Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Αντικατάσταση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!