Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη ή δείκτη

  1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μετατρέψετε σε εκθέτη ή δείκτη.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!