Ενημέρωση τεχνοτροπιών από επιλογές

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες ή πατήστε .

  2. Πατήστε στο εικονίδιο της κατηγορίας τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να ενημερώσετε.

  3. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο από το οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε την ενημερωμένη τεχνοτροπία. Για παράδειγμα, σε μια παράγραφο στην οποία έχετε εφαρμόσει χειροκίνητη μορφοποίηση.

  4. Στο παράθυρο Τεχνοτροπίες, πατήστε στην τεχνοτροπία που επιθυμείτε να ενημερώσετε.

  5. Πατήστε το βέλος δίπλα στο εικονίδιο Ενέργειες τεχνοτροπίας και επιλέξτε Ενημέρωση επιλεγμένης τεχνοτροπίας από το υπομενού.

note

Μόνο τα γνωρίσματα μορφοποίησης που προστέθηκαν χειροκίνητα στο κείμενο στη θέση του δρομέα στο κείμενο θα προστεθούν στην τεχνοτροπία που είναι επιλεγμένη στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Τα γνωρίσματα που εφαρμόστηκαν ως μέρος της τεχνοτροπίας δεν θα προστεθούν στην ενημερωμένη τεχνοτροπία.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!