Δημιουργία νέων τεχνοτροπιών από επιλογές

Για να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία από μία χειροκίνητα μορφοποιημένη επιλογή

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες για να ανοίξετε την προσάρτηση Τεχνοτροπίες στην πλαϊνή στήλη.

 2. Πατήστε το εικονίδιο στην κορυφή της προσάρτησης Τεχνοτροπίες για την κατηγορία τεχνοτροπίας της νέας τεχνοτροπίας.

 3. Πατήστε στο κείμενο από όπου θέλετε να αντιγράψετε την τεχνοτροπία, παραδείγματος χάρη, σε μια παράγραφο στην οποία εφαρμόσατε χειροκίνητη μορφοποίηση.

 4. Πατήστε το εικονίδιο μενού Ενέργειες τεχνοτροπίας στην πάνω δεξιά γωνία της προσάρτησης Τεχνοτροπίες και επιλέξτε Νέα τεχνοτροπία από την επιλογή από το υπομενού.

 5. Εισάγετε όνομα για τη νέα τεχνοτροπία στο πλαίσιο διαλόγου Νέα τεχνοτροπία από επιλογή.

 6. Πατήστε Εντάξει.

Εικονίδιο νέας τεχνοτροπίας από επιλογή

Εικονίδιο μενού ενεργειών τεχνοτροπιών

Για να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία με μεταφορά και απόθεση

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες για να ανοίξετε την προσάρτηση Τεχνοτροπίες στην πλαϊνή στήλη.

 2. Πατήστε το εικονίδιο στην κορυφή της προσάρτησης Τεχνοτροπίες για την κατηγορία τεχνοτροπίας της νέας τεχνοτροπίας.

 3. Για τεχνοτροπίες παραγράφου, χαρακτήρων και καταλόγων, επιλέξτε τουλάχιστον έναν χαρακτήρα στην τεχνοτροπία που θέλετε να αντιγράψετε, έπειτα σύρτε την επιλογή στην προσάρτηση Τεχνοτροπίες και απελευθερώστε. Για τεχνοτροπίες πλαισίου, επιλέξτε το πλαίσιο και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού μέχρι να αλλάξει το εικονίδιο του ποντικιού, έπειτα σύρτε στην προσάρτηση Τεχνοτροπίες και απελευθερώστε.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταφέρετε και να αποθέσετε την επιλογή στο αντίστοιχο εικονίδιο στην κορυφή της προσάρτησης τεχνοτροπιών. Δεν χρειάζεται να ανοίξετε την κατηγορία τεχνοτροπίας προκαταβολικά.

 4. Εισάγετε όνομα για τη νέα τεχνοτροπία στο πλαίσιο διαλόγου Νέα τεχνοτροπία από επιλογή.

Για τεχνοτροπίες σελίδων και πινάκων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το μενού Ενέργειες τεχνοτροπιών στην πάνω δεξιά γωνία της προσάρτησης τεχνοτροπιών. Η μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης δεν είναι δυνατή με αυτές τις τεχνοτροπίες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!