Εφαρμογή τεχνοτροπιών με τη λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος

Μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα τεχνοτροπίες, όπως τεχνοτροπίες παραγράφων και χαρακτήρων, στο έγγραφό σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο της κατηγορίας τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

  3. Πατήστε στην τεχνοτροπία και ύστερα στο εικονίδιο Λειτουργία μορφής γεμίσματος Εικονίδιο στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

  4. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία και πατήστε. Για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία σε περισσότερα από ένα αντικείμενα, σύρετε για να τα επιλέξετε, και ύστερα απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού.

  5. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο Esc.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!