Χρήση έξυπνων ετικετών

Οι έξυπνες ετικέτες παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες και λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες λέξεις σε ένα έγγραφο του Writer. Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μπορούν να είναι διαφορετικά για διαφορετικές επεκτάσεις για έξυπνες ετικέτες.

Εγκατάσταση έξυπνων ετικετών

Οι έξυπνες ετικέτες μπορούν να βρεθούν ως επεκτάσεις στο LibreOffice Writer.

Για να εγκαταστήσετε μια έξυπνη ετικέτα, εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Μενού έξυπνων ετικετών

Οποιοδήποτε κείμενο σε ένα έγγραφο Writer μπορεί να σημειωθεί με μια έξυπνη ετικέτα, από επιλογή μια χρωματιστή με μαντζέντα υπογράμμιση. Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα στο - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής.

Όταν δείχνετε σε μια έξυπνη ετικέτα, μια συμβουλή βοήθειας σας πληροφορεί να πατήσετε το για να ανοίξετε το μενού έξυπνων ετικετών. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε ποντίκι, τοποθετήστε τον δρομέα μέσα στο σημειωμένο κείμενο και ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος με το Shift+F10.

Στο μενού έξυπνων ετικετών μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες ενέργειες που έχουν ορισθεί για αυτή την έξυπνη ετικέτα. Επιλέξτε μια επιλογή από το μενού. Η εντολή Επιλογές έξυπνων ετικετών ανοίγει τη καρτέλα Έξυπνες ετικέτες της επιλογής Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε έξυπνες ετικέτες

Όταν έχετε εγκαταστήσει τουλάχιστον μια από τις επεκτάσεις έξυπνων ετικετών, βλέπετε την σελίδα Έξυπνες ετικέτες στο Εργαλεία - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διάλογο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε της έξυπνες ετικέτες και να διαχειριστείτε τις εγκατεστημένες ετικέτες.

Εικονίδιο σημείωσης

Το κείμενο που αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα ως έξυπνη ετικέτα δεν ελέγχεται από τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!