Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

Για να εφαρμόσετε έντονη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

 2. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων +B.

  Μπορείτε επίσης να πιέσετε το συνδυασμό των πλήκτρων +B, να πληκτρολογήσετε το κείμενο που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε σε έντονη γραφή, και στη συνέχεια, όταν τελειώσετε, να πιέσετε πάλι το συνδυασμό +B.

Για να εφαρμόσετε πλάγια μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε +I.

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε +I, πληκτρολογήστε το επιθυμητό κείμενο για πλάγια μορφοποίηση και έπειτα πατήστε +I όταν τελειώσετε.

Για υπογράμμιση κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να υπογραμμίσετε.

 2. Πατήστε +U.

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε +U, να πληκτρολογήσετε το επιθυμητό κείμενο υπογράμμισης και έπειτα πατήστε +U όταν τελειώσετε.

Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη ή δείκτη

Συντόμευση πληκτρολογίου για έγγραφα κειμένου

Συντόμευση πληκτρολογίου στο LibreOffice

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!