Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

Για να εφαρμόσετε έντονη μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε +B.

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε +B, να πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε με έντονη γραφή , και μετά να πατήστε +B όταν τελειώσετε.

Για να εφαρμόσετε πλάγια μορφοποίηση

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε +I.

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε +I, πληκτρολογήστε το επιθυμητό κείμενο για πλάγια μορφοποίηση και έπειτα πατήστε +I όταν τελειώσετε.

Για υπογράμμιση κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να υπογραμμίσετε.

 2. Πατήστε +U.

  Μπορείτε επίσης να πατήσετε +U, να πληκτρολογήσετε το επιθυμητό κείμενο υπογράμμισης και έπειτα πατήστε +U όταν τελειώσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!