Αποθήκευση εγγράφων κειμένου σε μορφή HTML

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο του LibreOffice Writer σε μορφή HTML, έτσι ώστε να μπορείτε να το δείτε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να συσχετίσετε μια αλλαγή σελίδας με μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία παραγράφου επικεφαλίδας για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή σελίδα HTML κάθε φορά που η τεχνοτροπία αυτή θα εμφανίζεται στο έγγραφο. Το LibreOffice Writer δημιουργεί αυτόματα μια σελίδα που περιέχει υπερσυνδέσμους σε κάθε μία από αυτές τις σελίδες.

Όταν αποθηκεύεται ένα έγγραφο κειμένου σε μορφή HTML, οποιαδήποτε γραφικά στο έγγραφο αποθηκεύονται στο έγγραφο HTML ως ροές ενσωματωμένων δεδομένων. Το LibreOffice προσπαθεί να κρατήσει τις αρχικές μορφές των γραφικών, δηλ. εικόνες JPEG ή SVG θα αποθηκευτούν στο HTML ως τέτοιες. Όλες οι άλλες μορφές γραφικών αποθηκεύονται ως PNG.

  1. Εφαρμόστε μια από τις προεπιλεγμένες τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας του LibreOffice, παραδείγματος χάρη, "Επικεφαλίδα 1", στις παραγράφους όπου επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα HTML.

  2. Επιλέξτε Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία εγγράφου HTML.

  3. Στο πεδίο Τεχνοτροπίες, επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία μιας νέας σελίδας HTML.

  4. Εισάγετε μια διαδρομή και ένα όνομα για το έγγραφο HTML και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκευση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!