Χρήση ενοτήτων

Οι ενότητες είναι τμήματα κειμένου με δικό τους όνομα, συμπεριλαμβανομένων γραφικών αντικειμένων ή αντικειμένων, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους:

Μια ενότητα αποτελείται από τουλάχιστον μία παράγραφο. Όταν επιλέγετε κείμενο και δημιουργείτε μία ενότητα, εισάγεται αυτόματα μια αλλαγή παραγράφου στο τέλος του κειμένου.

Μπορείτε να εισάγετε ενότητες από άλλο έγγραφο κειμένου, ή ένα ολόκληρο έγγραφο κειμένου ως ενότητα μέσα σε ένα άλλο έγγραφο κειμένου. Μια ενότητα από ένα έγγραφο κειμένου μπορεί επίσης να εισαχθεί ως σύνδεση σε άλλο ή στο ίδιο έγγραφο κειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να εισάγετε μία νέα παράγραφο αμέσως πριν ή μετά από μια ενότητα, κάντε κλικ μπροστά ή πίσω από την ενότητα, και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων +Enter.


Ενότητες και στήλες

Μπορείτε να εισάγετε ενότητες σε μία υπάρχουσα ενότητα. Για παράδειγμα. μπορείτε να εισάγετε μία ενότητα που αποτελείται από δύο στήλες μέσα σε μία ενότητα που αποτελείται από μία στήλη.

Μια διάταξη ενότητας, για παράδειγμα στον αριθμό των στηλών, υπερισχύει της διάταξης σελίδας που καθορίζεται σε μια τεχνοτροπία σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!