Εισαγωγή ενοτήτων

Μπορείτε να εισάγετε νέες ενότητες, ή συνδέσμους σε ενότητες σε διαφορετικά έγγραφα στο τρέχον έγγραφο. Αν εισάγετε μια ενότητα ως σύνδεσμο, το περιεχόμενο του συνδέσμου μεταβάλλεται όταν τροποποιείτε το έγγραφο προέλευσης.

Για να εισάγετε μια νέα ενότητα

 1. Πατήστε στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε μια νέα ενότητα, ή επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να μετατρέψετε σε ενότητα.

  Αν επιλέξετε κείμενο μέσα σε μια παράγραφο, τότε το κείμενο μετατρέπεται αυτόματα σε μία νέα παράγραφο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

 3. Στο πεδίο Νέα ενότητα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ενότητα.

 4. Καθορίστε τις επιλογές για την ενότητα και ύστερα πατήστε Εισαγωγή.

Για να εισάγετε μια ενότητα ως σύνδεσμο

Πριν μπορείτε να εισάγετε μια ενότητα ως σύνδεσμο, πρέπει καταρχήν να δημιουργήσετε ενότητες στο έγγραφο προέλευσης.

Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει συνδεδεμένες ενότητες, το LibreOffice σας ζητά να ενημερωθούν τα περιεχόμενα των ενοτήτων. Για να ενημερώσετε χειροκίνητα έναν σύνδεσμο, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Σύνδεσμοι.

Επίσης, μπορεί να εισάγετε συνδεδεμένες ενότητες σε έγγραφα HTML. Όταν προβάλετε την σελίδα σε έναν περιηγητή ιστού, το περιεχόμενο των ενοτήτων αντιστοιχεί στο περιεχόμενο των ενοτήτων την τελευταία φορά που αποθηκεύτηκε το έγγραφο HTML.

 1. Πατήστε στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισάγετε τη συνδεδεμένη ενότητα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

 3. Στο πεδίο Νέα ενότητα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ενότητα.

 4. Στην περιοχή Σύνδεσμος, επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Σύνδεσμος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Περιήγηση δίπλα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 6. Εντοπίστε το έγγραφο που περιέχει την ενότητα στην οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε και ύστερα πατήστε Εισαγωγή.

 7. Στο πεδίο Ενότητα, επιλέξτε την ενότητα που επιθυμείτε να εισάγετε.

 8. Πατήστε Εισαγωγή.

Χρήση ενοτήτων

Επεξεργασία ενοτήτων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!