Επεξεργασία ενοτήτων

Μπορείτε να προστατεύσετε, να αποκρύψετε και να μετατρέψετε ενότητες σε κανονικό κείμενο στο έγγραφό σας.

  1. Επιλέξτε Μορφή - Ενότητες.

  2. Στη λίστα Ενότητα, κλικ στην ενότητα που θέλετε να τροποποιήσετε. Μπορείτε να πατήσετε +A για να επιλέξετε όλες τις ενότητες στη λίστα και μπορείτε Shift+κλικ ή +κλικ για να επιλέξετε μερικές ενότητες.

  3. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Χρήση ενοτήτων

Εισαγωγή ενοτήτων

Μορφή - Ενότητες

Προστασία περιεχομένου στο LibreOffice Writer

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!