Επεξεργασία ενοτήτων

Μπορείτε να προστατεύσετε, να αποκρύψετε και να μετατρέψετε ενότητες σε κανονικό κείμενο στο έγγραφό σας.

  1. Επιλέξτε Μορφή - Ενότητες.

  2. Στη λίστα Ενότητα, κλικ στην ενότητα που θέλετε να τροποποιήσετε. Μπορείτε να πατήσετε +A για να επιλέξετε όλες τις ενότητες στη λίστα και μπορείτε Shift+κλικ ή +κλικ για να επιλέξετε μερικές ενότητες.

  3. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Επεξεργασία περιεχομένων μόνο για ανάγνωση

Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε προστατευμένες ενότητες, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.

Για να αφαιρέσετε την προστασία μιας ενότητας, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε Μορφή - Ενότητες.

  2. Επιλέξτε την ενότητα που θέλετε να καταργήσετε την προστασία στην περιοχή Ενότητα του διαλόγου.

  3. Αποεπιλέξτε την επιλογή Προστασία στην περιοχή Προστασία εγγραφής του διαλόγου.

  4. Εάν η ενότητα προστατεύτηκε με έναν μη κενό κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

  5. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!