Χρήση κανονικών εκφράσεων σε αναζητήσεις κειμένου

Οι κανονικές εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση ακαθόριστων ή ακόμα αόρατων χαρακτήρων.

note

Η αναζήτηση με κανονικές εκφράσεις είναι διαφορετική από την αναζήτηση με σύμβολα υποκατάστασης. Το LibreOffice Writer υποστηρίζει αναζήτηση μόνο αναζήτηση με κανονικές εκφράσεις.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις όταν αναζητείτε και αντικαθιστάτε κείμενο σε ένα έγγραφο. Παραδείγματος χάρη, το "α.ό" βρίσκει "από" και "αχό".

  1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση.

  2. Κάντε κλικ στις Περισσότερες επιλογές για να επεκτείνετε το παράθυρο διαλόγου.

  3. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Κανονικές εκφράσεις.

  4. Στο πλαίσιο Εύρεση, πληκτρολογήστε τον όρο της αναζήτησης και τις κανονικές εκφράσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην αναζήτησή σας.

  5. Πατήστε Εύρεση επόμενου ή Εύρεση όλων.

Παραδείγματα κανονικών εκφράσεων

  1. Η κανονική έκφραση για έναν απλό χαρακτήρα είναι η τελεία (.).

  2. Η κανονική έκφραση για καμία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα είναι ένας αστερίσκος. Για παράδειγμα, το "123*" βρίσκει τα "12" "123" και "1233".

  3. Ο συνδυασμός κανονικών εκφράσεων για αναζήτηση καμίας ή περισσότερων εμφανίσεων οποιουδήποτε χαρακτήρα είναι τελεία και αστερίσκος (.*).

  4. Η κανονική έκφραση για το τέλος μιας παραγράφου είναι το σύμβολο του δολαρίου ($). Ο συνδυασμός κανονικής έκφρασης για την αρχή μιας παραγράφου είναι το σύμβολο για τον εκθέτη και η τελεία (^.).

  5. Η κανονική έκφραση για έναν χαρακτήρα στηλοθέτη είναι \t.

Εικονίδιο σημείωσης

Μια αναζήτηση χρησιμοποιώντας κανονική έκφραση θα δουλέψει μόνο σε μια παράγραφο. Για αναζήτηση χρησιμοποιώντας κανονική έκφραση σε περισσότερες από μία παραγράφους, κάντε ξεχωριστή αναζήτηση σε κάθε παράγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!