Προσάρτηση και αλλαγή μεγέθους παραθύρων

Μπορείτε να προσαρτήσετε, να αποπροσαρτήσετε και να αλλάξετε μέγεθος στα περισσότερα από τα παράθυρα του προγράμματος του LibreOffice όπως στην Περιήγηση και στο παράθυρο Τεχνοτροπίες.

Εμφάνιση, αγκύρωση και απόκρυψη παραθύρων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!