Επαναφορά ιδιοτήτων γραμματοσειράς

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!