Αφαίρεση αλλαγών γραμμής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της Αυτόματης διόρθωσης για να απομακρύνετε αλλαγές γραμμών μέσα σε προτάσεις. Ανεπιθύμητες αλλαγές γραμμών συνήθως εμφανίζονται όταν γίνεται επικόλληση κειμένου σε ένα έγγραφο από διαφορετικό είδος προέλευσης.

Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η λειτουργία αυτόματης διόρθωσης λειτουργεί μόνο σε κείμενο που έχει μορφοποιηθεί με την τεχνοτροπία παραγράφου "Προεπιλογή".


  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης.

  2. Στην καρτέλα Επιλογές, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο Συνδυασμός μονόγραμμων παραγράφων αν το μάκρος είναι μεγαλύτερο από 50%. Για να τροποποιήσετε το ελάχιστο ποσοστό για το μήκος γραμμής, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή στη λίστα, και εισάγετε ένα νέο ποσοστό.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Επιλέξτε το κείμενο το οποίο περιέχει τις αλλαγές γραμμών που επιθυμείτε να αφαιρέσετε.

  5. Στο πλαίσιο Εφαρμογή τεχνοτροπίας στη γραμμή Μορφή, διαλέξτε “Προεπιλογή”.

  6. Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Εφαρμογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!