Εκτύπωση με διάστιχο σελίδας

Η εκτύπωση Διάστιχο σελίδας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για έγγραφα που θα έχουν δύο σελίδες τοποθετημένες πλάι-πλάι (π.χ., σε βιβλίο ή φυλλάδιο), για διατάξεις πολλών στηλών και για έγγραφα που αποσκοπούν σε εκτύπωση διπλής όψης.

Για να ενεργοποιήσετε ένα έγγραφο για εκτύπωση με διάστιχο σελίδας

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Σελίδα.

 2. Στην ενότητα Ρυθμίσεις διάταξης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διάστιχου σελίδας, ορίστε την Τεχνοτροπία αναφοράς και πατήστε Εντάξει.

  Το Τεχνοτροπία αναφοράς βάζει ένα αόρατο κάθετο (τυπογραφικό) πλέγμα, χρησιμοποιώντας την απόσταση γραμμής που ορίστηκε στην τεχνοτροπία. Όλες οι παράγραφοι που έχουν ενεργοποιημένο το διάστιχο σελίδας θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την απόσταση γραμμών, στοιχίζοντας το τέλος μιας γραμμής κειμένου στην επόμενη γραμμή του πλέγματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της γραμματοσειράς ή την παρουσία γραφικών.

  Όλες οι παράγραφοι με την επιλεγμένη Τεχνοτροπία αναφοράς (ή αυτή που κληρονομούν από τη Τεχνοτροπία αναφοράς) θα ενεργοποιηθούν αυτόματα για το διάστιχο της σελίδας.

Για εξαίρεση ή ενεργοποίηση παραγράφων για εκτύπωση σελίδων με διάστιχο

 1. Επιλέξτε όλες τις παραγράφους που θέλετε να εξαιρέσετε, έπειτα επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές & Απόσταση.

 2. Απαλοίψτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση διάστιχου σελίδας για να εξαιρέσετε τις παραγράφους. Ορίστε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση.

  Το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει καμία επίπτωση, εάν το διάστιχο σελίδας είναι απενεργοποιημένο στην τεχνοτροπία σελίδας.

Για να εξαιρέσετε ή να ενεργοποιήσετε τις τεχνοτροπίες παραγράφου για εκτύπωση με διάστιχο σελίδας

 1. Ανοίξτε το παράθυρο τεχνοτροπιών ((), πατήστε την επιθυμητή τεχνοτροπία παραγράφου για εξαίρεση, δεξιοπατήστε αυτήν την τεχνοτροπία, επιλέξτε Τροποποίηση. Στον διάλογο, πατήστε την καρτέλα Εσοχές & Απόσταση.

 2. Απαλοίψτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση διάστιχου σελίδας για να εξαιρέσετε τις παραγράφους. Ορίστε το πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση.

  Το πλαίσιο ελέγχου δεν έχει καμία επίπτωση, εάν το διάστιχο σελίδας είναι απενεργοποιημένο στην τεχνοτροπία σελίδας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!