Τροποποίηση παραπομπών

  1. Πατήστε μπροστά από την παραπομπή που επιθυμείτε να τροποποιήσετε.

    Εάν δεν μπορείτε να δείτε τη σκίαση πεδίου της παραπομπής, επιλέξτε Προβολή - Σκιάσεις πεδίου ή πατήστε +F8.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία.

  3. Καθορίστε τις επιλογές που επιθυμείτε, και ύστερα πατήστε Εντάξει.

Εικονίδιο συμβουλής

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη στον διάλογο Επεξεργασία πεδίων για να περιηγηθείτε στις παραπομπές του τρέχοντος εγγράφου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!