Εισαγωγή παραπομπών

Οι παραπομπές σας επιτρέπουν να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένες περιοχές κειμένου και αντικειμένων σε ένα απλό έγγραφο. Μια παραπομπή αποτελείται από έναν προορισμό και μια αναφορά, τα οποία εισάγονται ως πεδία στο έγγραφο.

Αντικείμενα με υπομνήματα και σελιδοδείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προορισμοί.

Παραπομπή κειμένου

Πριν εισάγετε μια παραπομπή, πρέπει να καθορίσετε τους προορισμούς στο κείμενό σας.

Για να εισάγετε έναν προορισμό

 1. Επιλέξτε το κείμενο που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως προορισμό για την παραπομπή.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή.

 3. Στον κατάλογο Τύπος, επιλέξτε “Ορισμός ως αναφορά”.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον προορισμό στο πεδίο Όνομα. Το επιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται στο πεδίο Τιμή.

 5. Πατήστε Εισαγωγή. Το όνομα του προορισμού προστίθεται στον κατάλογο Επιλογή.

Αφήστε τον διάλογο ανοιχτό και προχωρήστε στην επόμενη ενότητα.

Για να δημιουργήσετε μια παραπομπή σε έναν προορισμό

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κείμενο όπου επιθυμείτε να εισάγετε μια παραπομπή.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου, αν δεν είναι ήδη ανοιχτό.

 3. Στον κατάλογο Τύπος, επιλέξτε "Εισαγωγή παραπομπής".

 4. Στον κατάλογο Επιλογή, επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε παραπομπή.

 5. Στον κατάλογο Αναφορά με χρήση, επιλέξτε τη μορφή για τη διασταύρωση. Η μορφή καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών που εμφανίζονται ως παραπομπή. Για παράδειγμα, η "Αναφορά" εισάγει το κείμενο προορισμού και η "Σελίδα" εισάγει τον αριθμό σελίδας όπου βρίσκεται ο στόχος. Για τις υποσημειώσεις εισάγεται ο αριθμός της υποσημείωσης.

 6. Πατήστε Εισαγωγή.

 7. Όταν τελειώσετε, πατήστε Κλείσιμο.

Παραπομπή σε αντικείμενο

Μπορείτε να παραπέμπετε στα περισσότερα από τα αντικείμενα του εγγράφου σας, όπως γραφικά αντικείμενα, αντικείμενα σχεδίασης, αντικείμενα OLE και πίνακες, αρκεί αυτά να έχουν υπόμνημα. Για να προσθέσετε υπόμνημα σε ένα αντικείμενο, επιλέξτε το, και ύστερα επιλέξτε Εισαγωγή - Υπόμνημα.

 1. Πατήστε στο έγγραφο στην θέση όπου επιθυμείτε να εισάγετε την παραπομπή.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Παραπομπή.

 3. Στον κατάλογο Τύπος, επιλέξτε την κατηγορία υπομνήματος του αντικειμένου.

 4. Στον κατάλογο Επιλογή, επιλέξτε τον αριθμό υπομνήματος του αντικειμένου στο οποίο επιθυμείτε να παραπέμψετε.

 5. Στον κατάλογο Αναφορά με χρήση, επιλέξτε τη μορφή της παραπομπής. Η μορφή καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών που εμφανίζονται ως παραπομπή. Για παράδειγμα, η "Αναφορά" εισάγει την κατηγορία υπομνήματος και το κείμενο υπομνήματος του αντικειμένου.

 6. Πατήστε Εισαγωγή.

 7. Όταν τελειώσετε, πατήστε Κλείσιμο.

Ενημέρωση παραπομπών

Για τη χειροκίνητη ενημέρωση των παραπομπών σε ένα έγγραφο, επιλέξτε Εργαλεία - Ενημέρωση - Πεδία από το μενού ή πατήστε F9.

Εικονίδιο συμβουλής

Επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων για να εναλλάσσεστε μεταξύ της προβολής των ονομάτων των παραπομπών και των περιεχομένων τους.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!