Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

  2. Κλικ στην καρτέλα Γενικά.

  3. Επιλέξτε Εκτύπωση σε αντίστροφη σειρά σελίδων.

  4. Κλικ στο Εκτύπωση.

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Εκτύπωση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!