Επιλογή δίσκων χαρτιού εκτυπωτή

Χρησιμοποιήστε τις τεχνοτροπίες σελίδων για να καθορίσετε διαφορετικές πηγές χαρτιού για διαφορετικές σελίδες στο έγγραφό σας.

  1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

  2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

  3. Δεξιοπατήστε την τεχνοτροπία σελίδας στον κατάλογο που θέλετε να καθορίσετε την προέλευση χαρτιού και ύστερα επιλέξτε Τροποποίηση.

  4. Στο πεδίο Δίσκος χαρτιού, επιλέξτε τον δίσκο χαρτιού που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

  5. Πατήστε Εντάξει.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για κάθε τεχνοτροπία σελίδας για την οποία επιθυμείτε να καθορίσετε τον τύπο χαρτιού.

  7. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία σελίδας στις σελίδες που επιθυμείτε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!