Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Στην ενότητα Διάταξη σελίδας του διαλόγου Αρχείο - Εκτύπωση, έχετε την επιλογή να εκτυπώσετε περισσότερες σελίδες σε ένα φύλλο.

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση

  2. Στην ενότητα Διάταξη σελίδας, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  1. Για να τυπώσετε δυο σελίδες δίπλα-δίπλα στο ίδιο φύλλο, επιλέξτε "2" στο πλαίσιο Σελίδες ανά φύλλο.

  2. Για να εκτυπώσετε πολλαπλές σελίδες στο ίδιο φύλλο, επιλέξτε τον αριθμό των σελίδων ανά φύλλο και προαιρετικά τον αριθμό των σελίδων. Η μικρή προεπισκόπηση δείχνει τη διευθέτηση των σελίδων.

  1. Κλικ στο Εκτύπωση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!