Επιλογή τι θα εκτυπωθεί

Μπορείτε να επιλέξετε να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες, περιοχή σελίδων, ή επιλογή από έγγραφο.

Εκτύπωση μονής σελίδας

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση για να ανοίξετε τον διάλογο Εκτύπωση.

 2. Στην ενότητα Περιοχή και αντίγραφα, επιλέξτε την επιλογή Σελίδες. Το πλαίσιο κειμένου θα εμφανίσει τον τρέχοντα αριθμό σελίδας.

 3. Εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 4. Το πλαίσιο προεπισκόπησης στα αριστερά εμφανίζει την επιλεγμένη σελίδα.

Εκτύπωση περιοχής σελίδων

 1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση για να ανοίξετε τον διάλογο Εκτύπωση.

 2. Στην ενότητα Περιοχή και αντίγραφα, επιλέξτε την επιλογή Σελίδες. Το πλαίσιο κειμένου θα εμφανίσει τον τρέχοντα αριθμό σελίδας.

 3. Εισάγετε τους αριθμούς σελίδας για εκτύπωση.

  • Χρησιμοποιήστε το - για περιοχή σελίδων. Παραδείγματος χάρη, το 1-4 εκτυπώνει όλες τις σελίδες από 1 έως 4.

  • Τμηματικές περιοχές επιτρέπονται επίσης: -5 εκτυπώνει όλες τις σελίδες μέχρι τη σελίδα 5· 10- εκτυπώνει από τη σελίδα 10 μέχρι το τέλος του εγγράφου.

  • Χρησιμοποιήστε , ή ; για λίστα σελίδων, Παραδείγματος χάρη, 1,3;7 εκτυπώνει τις σελίδες 1,3 και 7. Τα κενά είναι προαιρετικά: το 1, 3, 7 επίσης δουλεύει.

  • Είναι επίσης δυνατοί οι συνδυασμοί. Παραδείγματος χάρη, 1, 3, 5-10, 15- εκτυπώνει τις σελίδες 1, 3, 5 έως 10 και 15 μέχρι το τέλος του εγγράφου.

 4. Το πλαίσιο προεπισκόπησης στα αριστερά εμφανίζει τις επιλεγμένες σελίδες.

Εκτύπωση επιλογής κειμένου ή γραφικών

 1. Επιλέξτε το προς εκτύπωση περιεχόμενο.

 2. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση για να ανοίξετε τον διάλογο Εκτύπωση.

 3. Στην ενότητα Περιοχή και αντίγραφα, επιλέξτε την επιλογή Επιλογή.

 4. Το πλαίσιο προεπισκόπησης εμφανίζει το επιλεγμένο υλικό.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!